Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Μοναδικά, καινοτόμα και απαραίτητα τα τμήματα του ΤΕΙ Μεσολογγίου που καταργούνται...


Η εικόνα του άδειου αμφιθέατρου στο ΤΕΙ Μεσολογγίου θα αποτελεί καθημερινότητα
αν δεν ανακληθεί η απόφαση  της Α. Διαμαντοπούλου

Την ανάκληση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για μη εισαγωγή σπουδαστών στα τρία τμήματα της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ Μεσολογγίου ζητούν οι σπουδαστές της σχολής με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης. Οι σπουδαστές στην ανακοίνωσή τους αμφισβητούν την εγκυρότητα των κριτηρίων που έλαβε υπόψη του το υπουργείο και παράλληλα τονίζουν ότι τα τμήματα που δεν θα δεχθούν εισακτέους: «είναι μοναδικά στον ακαδημαϊκό χώρο σε ένα γνωστικό αντικείμενο επίκαιρο, καινοτόμο και απαραίτητο για τη χώρα μας».

Η ανακοίνωση των σπουδαστών έχει  ως εξής:
«Πληροφορηθήκαμε από τον ιστότοπο του Υπουργείου Π.Δ.Β.Μ.Θ. για την κατάργηση της ένταξης εισακτέων στη σχολή μας  Σ.Τ.Ε.Γ. (ΥΔ.ΑΔ  Μ.Υ.Π. Θ.Ε.Κ.Α).
Κατόπιν Γενικής Συνέλευσης των σπουδαστών της σχολής μας καταθέτουμε ότι είμαστε κατά του δελτίου τύπου του Υπουργείου Π.Δ.Β.Μ.Θ  όπου κατατέθηκε στις 10/05/2011 και δηλώνουμε ότι τα κριτήρια βάσει  των οποίον κρίθηκαν οι σχολές μας δεν είναι αντικειμενικά.Παράδειγμα: Φ1, Φ2, αποδεικνύονται μη ακριβή γιατί τα συγκράματα, δεν είναι σε καμία περίπτωση βασικά κριτήρια που συμβάλλουν στη λειτουργία της σχολής, δεδομένου ότι ήδη πολλοί φοιτητές συνεχίζουν την φοίτηση χωρίς να έχουν καν εγγραφεί στο σύστημα του «ΕΥΔΟΞΟΣ» ανέκαθεν τα συγγράμματά  μας εκδίδονται από το Τ.Ε.Ι. μας και τους καθηγητές μας και ήταν πάντα επαρκή. Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο διαγραφής  σπουδαστών των τριών τμημάτων από το σύστημα  «ΕΥΔΟΞΟΣ» χωρίς αυτό να σημαίνει ότι  οι σπουδαστές αυτοί είναι πραγματικά ανενεργοί.
Επιθυμούμε αναίρεση του παρόντος δελτίου τύπου της 10/05/2011 και να αναγγελθεί  άμεσα νέο δελτίο το οποίο θα αναιρεί το προηγούμενο, λαμβάνοντας υπόψη το επιθυμητό ποσοστό εισαγωγής που δηλώνει το κάθε τμήμα.
Με την αναγκαστική – αυθαίρετη – παράνομη διακοπή της εισαγωγής φοιτητών, τα τμήματα οδηγούνται νομοτελειακά σε διακοπή της λειτουργίας τους. Αν αυτή είναι η επιθυμία του Υπουργείου Π.Δ.Β.Μ.Θ., γιατί δεν δηλώνεται ευθαρσώς;
Το κύριο κριτήριο είναι τι χρειάζεται η κοινωνία μας, δηλαδή ποια τμήματα με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, εξυπηρετούν τις ανάγκες της.
Τα τμήματά μας  είναι μοναδικά στον ακαδημαϊκό χώρο σε ένα γνωστικό αντικείμενο επίκαιρο, καινοτόμο και απαραίτητο για τη χώρα μας. Αν εφαρμοζόταν τα παραπάνω, σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε σκέψη να βγουν τα τμήματά μας από το μηχανογραφικό δελτίο.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα, πριν είναι αργά, για να συμπεριληφθούν τα τμήματά μας (ΣΤΕΓ) στο μηχανογραφικό έντυπο και να δώσετε την ευκαιρία στα τμήματά μας  να αναπτυχθούν όπως πρέπει.»