Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Ελέγχους για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων προαναγγέλλει ο δήμος Μεσολογγίου


Με ανακοίνωσή του ο αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής του δήμου Μεσολογγίου, Νίκος Χονδρός απευθύνει έκκληση για σεβασμό της τήρησης του κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων και προαναγγέλλει ελέγχους σε όλο το εύρος του δήμου, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τα όσα επιβάλει η νομοθεσία.
Στην ανακοίνωση τονίζεται:
«Ο Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου στοχεύοντας την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας προχωρά στην ενημέρωση των Δημοτών για την ιδιαίτερη σημασία που θα δοθεί άμεσα, στην τήρηση των κανονισμών που καθορίζουν τη σωστή χρήση των κοινόχρηστων χώρων, έχοντας επίγνωση των δυσχερειών στην καθημερινή κίνηση των πεζών και συνειδητοποιώντας ότι η ακώλυτη κίνηση τους αποτελεί ουσιώδη παράμετρο της σύγχρονης αστικής κυκλοφοριακής οργάνωσης.
Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι:·         Η εφαρμογή του νόμου και των κανονισμών που διέπουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μας δεν πρέπει να είναι απλά και μόνο θέμα αστυνόμευσης και επιβολής ποινών αλλά και ευθύνη όλων μας.
·         Η συνυπευθυνότητα είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε  την αυθαιρεσία που βιώνουμε καθημερινά.
·         Χωρίς την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την αποδοχή των υποχρεώσεων και την αναγνώριση των δικαιωμάτων, κάθε προσπάθεια επιβολής θα είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική.
·         Η προσπάθειά μας αφορά όλη την έκταση των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.
Εμείς θα προβούμε άμεσα σε ελέγχους των καταστημάτων, ακολουθώντας την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία, για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, παράνομων κατασκευών κ.λ.π..
Σκοπός μας δεν είναι απλά η επιβολή κυρώσεων, προστίμων και λοιπών ενεργειών, όπως η νομοθεσία επιτάσσει για αυτούς που την παραβαίνουν. Οφείλουμε όμως να τηρήσουμε όσα το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει, προκειμένου να επιτύχουμε  τους στόχους μας, για «Ποιότητα Ζωής» σε μια κοινωνία όπου όλοι είμαστε ισότιμοι και ισόνομοι, με τα ίδια δικαιώματα, τα οποία πρέπει να υποστηρίζουμε και να διεκδικούμε ενεργώντας με σεβασμό, αναλαμβάνοντας και τηρώντας πρώτα απ’ όλα τις υποχρεώσεις μας.
Παρακαλούμε για την ενεργή, έμπρακτη στήριξη της προσπάθειά μας για ποιότητα ζωής όπως αρμόζει στην ιστορία, στο πνεύμα, στον  πολιτισμό και στο φυσικό πλούτο του Δήμου μας.
Στοχεύουμε στο καλύτερο. Η επίτευξη των προσδοκιών μας θα είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας και της συμμετοχής όλων μας.»