Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Πολύς ο κόσμος στην πλατεία του Μεσολογγίου

Ξεπερνά κάθε προηγούμενο η προσέλευση του κόσμου στην πλατεία του Μεσολογγίου στη διαμαρτυρία για το ΤΕΙ.