Πολύς ο κόσμος στην πλατεία του Μεσολογγίου

Ξεπερνά κάθε προηγούμενο η προσέλευση του κόσμου στην πλατεία του Μεσολογγίου στη διαμαρτυρία για το ΤΕΙ.