Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Μαρίνα Μεσολογγίου: Έργο πνοής και ανάπτυξης υπό προϋποθέσεις – Όλη η αλήθεια (VIDEO)
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε χθες Τρίτη 19.03.2013 ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μανώλης Αγγελάκας σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας της Μαρίνας Μεσολογγίου, το ρόλο του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας και τις προοπτικές του όλου εγχειρήματος.

Αρχικά ο Γενικός Γραμματέας έκανε αναφορά στο ιστορικό της Μαρίνας αναφέροντας ότι αν και η σχετική σύμβαση παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας υπεγράφη το Μάρτιο του 2009 ουδέποτε υλοποιήθηκε ουσιαστικά, καθώς η κοινοπραξία που πλειοδότησε δεν προσκόμισε σημαντικά έγγραφα (εγγυητικές επιστολές και άλλα). Η όλη επένδυση ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ ενώ μέχρι σήμερα ελάχιστα έργα έχουν γίνει. Ζητήθηκε νέα χωροθέτηση από την κοινοπραξία, η οποία αν και έγινε τον Απρίλιο του 2012, και πάλι η επένδυση δεν προχώρησε. Την ίδια στιγμή η Μαρίνα λειτουργεί, σκάφη ελλιμενίζονται και είναι άγνωστο αν αποδίδονται φόροι, και τέλη προς το κράτος, το Λιμενικό Ταμείο και το Δήμο Μεσολογγίου.
Το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας κατέχει το 5% της Μαρίνας, είναι αυτό που δημοπράτησε το έργο τον Ιούνιο του 2007 και έχει την αρμοδιότητα να προχωρήσει τις διαδικασίες αναζητώντας τις πρόσφορες λύσεις (υπογραφή νέας σύμβασης, αποβολή της κοινοπραξίας ως έκπτωτης, αναζήτηση άλλης λύσης). Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκτιμώντας ότι το Λιμενικό Ταμείο δυσλειτουργεί, ζήτησε τις παραιτήσεις των μελών της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας και θα προβεί σε ανασυγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής.

Αναφερόμενος στα μελλοντικά βήματα αναφορικά με τη λειτουργία της Μαρίνας ο Γενικός Γραμματέας  συνόψισε τα ακόλουθα:

Το Λιμενικό Ταμείο, με τη νέα σύνθεση του, θα πρέπει να αναζητήσει άμεσα λύση στο σύνθετο πρόβλημα εξετάζοντας όλες τις πρόσφορες λύσεις. Ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής για τις υπηρεσίες τους.
Ο ρόλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν είναι να προτείνει λύσεις αλλά να παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των Λιμενικών Ταμείων και όταν απαιτείται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Δεν μπορούμε να είμαστε θεατές στην αδράνεια, ούτε θα δεχτούμε την παραποίηση της αλήθειας και των γεγονότων.
Η Μαρίνα Μεσολογγίου δεν μπορεί να αποτελεί εφαλτήριο για προσωπικές στρατηγικές, ούτε να είναι αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης.
Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι στη διάθεση των βουλευτών της Αιτωλοακαρνανίας και όλων των ενδιαφερομένων φορέων για παροχή πληροφόρησης για τη Μαρίνα Μεσολογγίου, μακριά από προκαταλήψεις και διασπορά περίεργων και ψευδών ειδήσεων.