Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Και τυπικά "Τίτλοι Τέλους" για το ΤΕΙ Μεσολογγίου


Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν απελπιστικά γνωστοποιήθηκε σήμερα στη διοίκηση του ΤΕΙ Μεσολογγίου και το δήμο της πόλης η τελική πρόταση του υπουργού Παιδείας για το μέλλον του ΤΕΙ σύμφωνα με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».
Μια πρόταση που ουσιαστικά και τυπικά θα συμπληρώναμε: «ΚΑΤΑΡΓΕΙ το ίδρυμα» τόσο με τη μορφή που αυτό συστάθηκε και αναπτύχθηκε από ίδρυσης του το 1979 όσο και μετά τη μεταρρύθμιση που φέρνει η «ΑΘΗΝΑ»…
Κι αυτό γιατί:
1.  Χάνεται η αυτοτέλεια και η αυτονομία 
2. Στο Μεσολόγγι θα λειτουργήσουν μόνο ΤΡΙΑ τμήματα (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ) που θα δέχονται πολύ μικρό αριθμό σπουδαστών τα οποία θα έχουν τη μορφή παραρτήματος κάτι που ουσιαστικά δεν διασφαλίζει ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ.
3. Κλείνει το τμήμα του ΤΕΙ που λειτουργεί στη Ναύπακτο


4. Καταργούνται  τα τμήματα  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ που λειτουργούσαν στο Μεσολόγγι
5. Μεταφέρεται στην ΑΜΑΛΙΑΔΑ τμήμα ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Επομένως γίνεται σαφές ότι έστω και «στο και πέντε» επιβάλλεται να υπάρξει αντίδραση από την τοπική κοινωνία με μορφές κινητοποιήσεων που θα ακουστούν και ταυτόχρονα να υπάρξει παρέμβαση στο πολιτικό προσωπικό της περιοχής που κατέχει κυβερνητικά πόστα ώστε να αναλάβει ΕΥΘΥΝΗ.