Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2008

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου στο διαδίκτυο

Σε δοκιμαστική λειτουργία έχει τεθεί από χθες η ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολόγγιου στη διέυθυνση http://www.dsmes.gr/ .

Αναμφίβολα πρόκειται για μια θετική πρωτοβουλία αφού μέσω της ιστοσελίδας θα παρέχονται μια σειρά υπηρεσιών στα μέλη του συλλόγου, ενώ και οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες πληροφορίες.