Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008

Γιγαντισμός του ρόλου των Τραπεζών στην Ελληνική Οικονομία και την Κοινωνία και η Πολιτική Αντιμετώπιση του Φαινομένου

Γράφει ο Χρίστος Βερελής
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας, πρώην Υπουργός
Tον Ιανουάριο του 2007, δημοσίευσα ένα κείμενο με τις απόψεις μου για τον επικίνδυνο τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, αλλά και με συγκεκριμένα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν για τη μείωση των κινδύνων αυτών, αλλά και την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των Τραπεζών στην Ελληνική Οικονομία.. Αποδέκτες του κειμένου, εκτός του πολιτικού συστήματος, υπήρξαν και θεσμικοί παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως πρωτίστως η Τράπεζα της Ελλάδος. Ενώ πολιτικά υπήρξε ενδιαφέρον και δημόσιος διάλογος, οι θεσμικά κατέχοντες τα εργαλεία παρεμβάσεων δεν ίδρωσαν….
Επαναφέρω το κείμενο αυτό πιστεύοντας στην επικαιρότητα, αλλά και τη χρησιμότητά του.
Ακολουθεί το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2007.
Εναρμονισμένες πρακτικές Τραπεζών, γιγαντισμός του ρόλου των στην οικονομία και την κοινωνία και η πολιτική αντιμετώπιση του φαινομένου
Για να διαβάσετε το άρθρο (πατήστε εδώ)