Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Τα χάλια του ΕΣΥ (Μέρος 2ο)

ΟΧΙ από το ΔΣ του Νοσοκομείου Μεσολογγίου στη διάθεση ενός αγροτικού γιατρού
στο Δημοτικό Ιατρείο Μεσολογγίου
Για ανεπάρκεια καταγγέλλει το ΔΣ του Νοσοκομείου ο δήμαρχος Μεσολογγίου
Ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Γιάννης Αναγνωστόπουλος, με αφορμή την ομόφωνη απόρριψη από το ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «Χατζή – Κώστα» αιτήματος του δήμου για την προσωρινή διάθεση στο Δημοτικό Ιατρείο Μεσολογγίου ενός εκ των δυο αγροτικών ιατρών που υπηρετούν στο Ιατρείο Ευηνοχωρίου για 2 ώρες την ημέρα, προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Η απόφαση αυτή του ΔΣ του Νοσοκομείου Μεσολογγίου έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο περίτρανο τρόπο τη γενεσιουργό αιτία για την υποβάθμιση του Νοσοκομείου μας…
Μια αιτία που εστιάζεται πλέον στα μέλη του ΔΣ, τα οποία μάλλον κάτι άλλο νομίζουν ότι διοικούν …και όχι ένα νοσηλευτικό ίδρυμα που καλείται να εξυπηρετήσει παραπάνω από 100.000 κατοίκους.
Ο δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προκειμένου να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια περίθαλψη στην περιοχή του Μεσολογγίου, με δικές του δαπάνες οργάνωσε Δημοτικό Ιατρείο, στο κτήριο του πρώην ΠΙΚΠΑ.
Για να λειτουργήσει το Δημοτικό Ιατρείο βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ιατρικού προσωπικού.
Για την πιο άμεση λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου απευθύναμε αίτημα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου για τη προσωρινή διάθεση αγροτικού γιατρού, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εκ μέρους του δήμου πρόσληψη γιατρού.
Δυστυχώς, σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου μας κοινοποιήθηκε η αναιτιολόγητη αρνητική απάντηση του ΔΣ του Νοσοκομείου, στο αίτημά μας.
Γίνεται σαφές λοιπόν, ότι το ΔΣ του Νοσοκομείου Μεσολογγίου για κάθε άλλο, παρά για την προαγωγή της δημόσιας Υγείας ενδιαφέρεται. Αφού με τη λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου στο Μεσολόγγι είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι εκτός των άλλων, θα γίνει αποσυμφόρηση των ΤΕΠ του νοσοκομείου αλλά και των εξωτερικών ιατρείων του.
Έτσι με επιστέγασμα αυτή την ανήκουστη απόφαση και με δεδομένη την ελλειμματική λειτουργία του Νοσοκομείου είμαι αναγκασμένος να καταγγείλω δημόσια για ανεπάρκεια το ΔΣ του Νοσοκομείου Μεσολογγίου».