Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Περί πολεοδομίας Ναυπάκτου. Μια ρεαλιστική προσέγγιση από τον Χρίστο ΒερελήΔημοσιεύουμε αυτούσιο δελτίο τύπου σχετικά με ερώτηση στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ που κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρ. Υπουργός, Χρίστος Βερελής για το οικιστικό ζήτημα της Ναυπάκτου. Κι αυτό διότι θεωρούμε ότι είναι η μόνη παρέμβαση που κινείται στη σωστή κατεύθυνση τόσο για τα αίτια του ζητήματος όσο και για την επίλυση του.
"Κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Χρίστου Βερελή προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ , Εσωτερικών για την Λειτουργία Υπηρεσίας Πολεοδομίας Ναυπάκτου – Όροι δόμησης στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης Ναυπάκτου
Ο κ. Χρίστος Βερελής στην ερώτησή του αναφέρει ότι για χρονικό διάστημα αρκετών ετών οι κάτοικοι της Ναυπάκτου και της ευρύτερης περιοχής ταλαιπωρούνται με μοναδικό τρόπο, από την μη αντιμετώπιση του οικιστικού θέματος της πόλης και τους τελευταίους μάλιστα μήνες από την παύση λειτουργίας της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας.
Η πρωτοφανής αυτή κατάσταση, σημειώνει ο Βουλευτής μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «άρνηση διοίκησης», ως άρνηση των θεσμοθετημένων οργάνων της Ελληνικής πολιτείας να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τα θέματα των πολιτών, για τα οποία και είναι αρμόδια.
Εύκολα γίνεται αντιληπτή όχι μόνο η ταλαιπωρία και οι δραματικές καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών της περιοχής, που συναρτώνται με την περιουσία τους, αλλά και η οικονομική ζημία που υφίστανται. Ακόμη είναι ορατή η αρνητική επίπτωση στην οικονομική και κοινωνική ζωή της ευρύτερης περιοχής και η διαρκώς αυξανόμενη ανεργία στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την οικοδομική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τον κ. Βερελή η ιδιόμορφη και εν’ πολλοίς στερούμενη λογικής κατάσταση που έχει δημιουργηθεί έχει εν συντομία ως εξής: Το έτος 1978 ο οικισμός της Ναυπάκτου χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακός, και ορίστηκαν συγκεκριμένοι συντελεστές/όροι δόμησης. Άλλοι για το κεντρικό τμήμα του οικισμού και χαμηλότεροι για το υπόλοιπο τμήμα.
Όμως η πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου Ναυπάκτου, χορηγούσε επί δεκαετίες οικοδομικές άδειες όχι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, αλλά σύμφωνα με εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ που ανάγονται στα έτη 1978 και 1979 και αυτό διότι θεωρήθηκε ότι για την Ναύπακτο ίσχυε ειδικό διάταγμα του 1976 το οποίο συμπληρώθηκε από διατάξεις ειδικού διατάγματος του 1978.
Ας σημειωθεί επισημαίνει ο Βουλευτής, ότι με το ειδικό αυτό διάταγμα του 1976 είχαν καθοριστεί για την πόλη της Ναυπάκτου, συντελεστές δόμησης κατά πολύ υψηλότεροι του γενικού Προεδρικού Διατάγματος του 1978 που κυμαίνονταν από 1,1 έως 2,4.
Το έτος 2002 με προεδρικό διάταγμα προσδιορίστηκε το παραδοσιακό τμήμα της Ναυπάκτου για το οποίο καθορίστηκαν όροι δόμησης. Άλλοι για τον κεντρικό πυρήνα και άλλοι για τα υπόλοιπα τμήματα εκατέρωθεν του κεντρικού πυρήνα για τα οποία και ίσχυσαν υψηλότεροι συντελεστές δόμησης.


Το παραπάνω όμως διάταγμα αναφέρει ο Βουλευτής, ήταν ατελές αφού δεν καθορίστηκαν ο επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων και το επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων. Όταν η αρμόδια υπηρεσία πολεοδομικού σχεδιασμού θέλησε να συμπληρώσει την έλλειψη αυτή και προώθησε νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, καθορίζοντας αριθμό ορόφων και επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων, το Συμβούλιο της Επικρατείας με γνωμοδότησή του δεν έκανε δεκτό το προτεινόμενο σχέδιο Προεδρικού διατάγματος κρίνοντας ότι στο παραδοσιακό τμήμα της Ναυπάκτου ισχύουν οι όροι δόμησης του Γενικού Διατάγματος.
Από τα παραπάνω, τονίζει ο κ. Βερελής, γίνεται σαφές ότι επί 30 χρόνια επικρατεί μια γενική ασάφεια που έχει οδηγήσει σε ένα πολεοδομικό κομφούζιο, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν σήμερα πλέον αυτά που περιγράφονται στην αρχή της ερώτησής μου. Για να είναι πλήρης η εικόνα πρέπει να υπογραμμισθεί ακόμα ότι η Πολεοδομία της Ναυπάκτου στερείται του αναγκαίου αριθμού των Μηχανικών, αλλά και του λοιπού προσωπικού που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν και λοιπά άλλα ζητήματα, τα οποία δεν βρίσκονται σε εμπλοκή, λόγω της όλης νομικής σύμφυσης, με γενικά, ειδικά και άλλα διατάγματα.
Επειδή υπάρχει ανάγκη η κατάσταση να αντιμετωπιστεί και να τερματιστεί το απερίγραπτο καθεστώς παραλυσίας όπου :
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκρεμούν εκατοντάδες αιτήσεις πολιτών, και οι εκκρεμότητες αυτές διογκώνονται με την πάροδο του χρόνου, απαιτούνται
1. Άμεσος σχεδιασμός, για την λύση του «οικιστικού» σε μόνιμη βάση και
2. Άμεση στελέχωση των υπηρεσιών για να διεκπεραιωθούν όσα μπορούν να διεκπεραιωθούν στη φάση αυτή αλλά και για να αποκατασταθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα η πλήρης λειτουργία της πολεοδομίας, μέσα σε ένα καθεστώς που θα στηρίζεται σε ασφαλή νομική βάση.

§ Θεωρώ, σημειώνει ο Βουλευτής, ότι είναι αναγκαίο το κεντρικό Υπουργείο, δηλαδή το ΥΠΕΧΩΔΕ, να προχωρήσει στην εκπόνηση ειδικής μελέτης, η οποία θα επιτρέψει να υπάρξει συμπληρωματικό Προεδρικό Διάταγμα, που θα καθορίζει και θα ολοκληρώνει τους όρους δόμησης για το σύνολο του παραδοσιακού τμήματος του δήμου Ναυπάκτου, που χάρη στη σοβαρή υποστήριξη της ειδικής αυτής μελέτης, θα μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Εκτιμάται ότι το διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπόνηση της μελέτης αυτής, κυμαίνεται μεταξύ δύο και τριών μηνών.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ διαθέτει την κατάλληλη νομοθεσία και τα μέσα προκειμένου να ξεκινήσει η εκπόνηση αυτής της μελέτης μέσα στις επόμενες ΗΜΕΡΕΣ!

Τέλος Θεωρώ επίσης, αναφέρει, ότι υπάρχει η δυνατότητα με βάση την κείμενη νομοθεσία, να εξευρεθούν και να διατεθούν εξειδικευμένοι μηχανικοί αλλά και το λοιπό προσωπικό, που είναι απαραίτητο για τη στελέχωση και άμεση επαναλειτουργία της υπηρεσίας της Πολεοδομίας. Η σχετική Νομοθεσία που μπορεί να αποδώσει είναι για παράδειγμα αυτή της στελέχωσης των ΤΑΣ. Πρέπει κατ’ επέκταση να διατεθούν επειγόντως και οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για την λειτουργία της υπηρεσίας της Πολεοδομίας.

Μετά απ’ όλα αυτά ο κ. Χρίστος Βερελής ερωτά τους αρμόδιους ,

1. Αν προτίθενται να δώσουν εντολή ώστε μέσω εκπόνησης ειδικής μελέτης να τεκμηριωθεί νέα πρόταση για τον καθορισμό όρων δόμησης, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα και προκειμένου να γίνει καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, έτσι ώστε μόλις υποβληθεί η παραπάνω μελέτη, να προωθηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η νέα αυτή πρόταση για τον καθορισμό όρων δόμησης, στο σύνολο του παραδοσιακού τμήματος της Ναυπάκτου;
2. Αν το διάστημα των δύο ή τριών μηνών εκτιμάται ως εύλογο για την εκπόνηση αυτής της μελέτης;
3. Πότε θα επιλυθεί το θέμα και με ποιο τρόπο, της επείγουσας αναγκαίας στελέχωσης της Υπηρεσίας Πολεοδομίας της Ναυπάκτου;"