Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020

Την Τριχωνίδα ως "προστατευόμενη περιοχή" προωθεί ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου


Η ΕΥΔΑΠ διοργανώνει ημερίδα στην Αθήνα την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου με θέμα την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων με την χρήση αυτόνομων σκαφών» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTCATCH. (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
Στην εν λόγω ημερίδα θα συμμετάσχει εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων ο Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης κ. Γιάννης Σελιμάς με θέμα της ομιλία του την «Λίμνη Τριχωνίδα ως περιοχή του δικτύου Natura 2000».Στην ομιλία του θα αναφερθεί στους οικότοπους και τα είδη ορνιθοπανίδα και άγριας ζωής του λιμναίου οικοσυστήματος, την διαδικασία εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τον χαρακτηρισμό της λίμνης ως προστατευόμενης περιοχής καθώς επίσης στους κινδύνους που αντιμετωπίζει το λιμναίο οικοσύστημα αλλά και τις ευκαιρίες μέσω του προγραμματισμού δράσεων του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ αλλά και του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Ο Φ.Δ./Λ.Μ.-Α.Ο. συμμετείχε τον Σεπτέμβριο του 2019 στην επίδειξη παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων με ρομποτικό σκάφος της Λίμνης Τριχωνίδας στο πλαίσιο του προγράμματος INTCATCH ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα να συνδιοργανώσει μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ και την ΕΥΔΑΠ ημερίδα στο Αιτωλικό για την παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων σε υδάτινα οικοσυστήματα.