Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008

Η πνευματική παράδοση του Μεσολογγίου στα γράμματα συνεχίζεται

"Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα - έργα - ρεύματα – όροι" από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ
Ένα έργο που χρειάστηκε 19 έτη για να ολοκληρωθεί και είναι ενημερωμένο με τα πιο πρόσφατα δεδομένα και εξελίξεις στο χώρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Συνεργάζονται 106 επιστήμονες: φιλόλογοι, ιστορικοί, δημοσιογράφοι, κριτικοί, ερευνητές, συγγραφείς, θεατρολόγοι, βιβλιογράφοι. Περιέχει λήμματα για δημιουργούς, λογοτεχνικά έργα που ξεχώρισαν, ρεύματα και σχολές, λογοτεχνικά είδη, όρους της θεωρίας της λογοτεχνίας, περιοδικά, μελετητές της λογοτεχνίας, ιδρύματα, εκδοτικούς οίκους κ.ά., καθώς και ενημερωμένη και αναλυτική βιβλιογραφία. Σωστά οργανωμένο, πρωτότυπο, χρήσιμο σε όποιον έχει ως ζητούμενό του τη νεοελληνική λογοτεχνία.

Η παρουσίαση στο ιστολόγιό μας της συγκεκριμένης έκδοσης γίνεται εκτός των άλλων για να αναδείξουμε την ενεργό συμμετοχή στην έκδοση της συμπολίτισσάς μας φιλολόγου Λαμπρινής Κουζέλη ως μέλος της ομαδας σύνταξης, αλλά και της επίσης μεσολογγίτισσας φιλολόγου Φρόσως Κλαμπανιστή που ήταν μια εκ 106 συντακτών του λεξικού.
Έτσι γίνεται σαφές ότι η πνευματική παράδοση του Μεσολογγίου δεν έχει σταματήσει αλλά συνεχίζεται...
Τα συγχαρήτηρία μας

Περισσότερες πληροφορίες για το λεξικό εδώ