Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2008

"Συνεννοηθείτε" το αυστηρό μήνυμα αγωνίας προς τις αναπτυξιακές από μέλη 10 αλιευτικών συνεταιρισμών

Την περασμένη Πέμπτη, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Δυτικής Ελλάδας, στο Μεσολόγγι συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι δέκα αλιευτικών συλλόγων και συνεταιρισμών και συζήτησαν για το Μέτρο 4.1 του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 που αφορά την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε και την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω, από τα μέλη της ομοσπονδίας διατυπώνεται σαφής προβληματισμός για τη στάση και τη θέση των δυο αναπτυξιακών της περιοχής μας(ΑΝΑΙΤ και Αιτωλική) αναφορικά με τη διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος.
Μάλιστα στην ανακοίνωση τα μέλη της Ομοσπονδίας καλούν τους υπεύθυνους των δυο αναπτυξιακών να προβούν σε διαβούλευση μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.
Η ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης έχει ως εξής:
"Οι ψαράδες θεωρούν ότι η εποχή της χρήσης της Λιμνοθάλασσας για άλλους σκοπούς εκτός αλιείας έχει περάσει ανεπιστρεπτή.

Οι ψαράδες πλέον δεν αποτελούν την συμπαθή κοινωνική ομάδα αλλά μια ενεργή κοινωνικά ομάδα η οποία πλέον διεκδικεί, επιβάλλει λύσεις και καταθέτει προτάσεις για την ανάπτυξη της Λιμνοθάλασσας και της βελτιώσεις του βιοτικού επιπέδου των ψαράδων που χρόνια τώρα ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας.

Επίσης έχουν κατανοήσει ότι το Μέτρο 4.1 του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 που αφορά τις εξαρτημένες από την αλιεία περιοχές είναι αυτό που θα χαράξει το μέλλον των περιοχών αυτών πανευρωπαϊκά καθώς επίσης και την τύχη των ψαράδων για τις επόμενες δεκαετίες. Από τον προηγούμενο χειμώνα ενημέρωναν τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού για το πρόγραμμα των εξαρτημένων περιοχών και την επίπτωση του στους ψαράδες και στις περιοχές αυτές.

Η διεθνής διασύνδεση που προβλέπεται και η μετατροπή της περιοχής σε ευρωπαϊκό κέντρο αλιείας δεν μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε λάθη η χειρισμούς που θα στηρίζονται σε στενά μικροκομματικά ή μικροπολιτικά συμφέροντα.

Θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο να χαθεί το LEADER Αλιείας για την περιοχή μας λόγω σκοπιμοτήτων ή διαφόρων προσωπικών μικροσυμφερόντων.
Οι ψαράδες θα υπερασπιστούν με κάθε μέσο το μέλλον της Λιμνοθάλασσας , των οικογενειών τους και της περιοχής τους. Η αντιπαράθεση των 2 αναπτυξιακών θα καταστήσει αδύναμη την πρόταση με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να χαθεί.
Για το λόγο αυτό καλούμε τις 2 αναπτυξιακές ( Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ και Αναπτυξιακή Αιτ/νίας ΑΕ) μέχρι τις 14/08/08 να έρθουν σε διαβούλευση μεταξύ τους ώστε να ευρεθεί τρόπος να κατατεθεί μία ενιαία πρόταση με τη συμμετοχή όλων ώστε να είναι αρκετά ισχυρή και να μην υπάρχει πιθανότητα απώλειας του προγράμματος.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι συλλογικοί φορείς των ψαράδων δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρίξουν καμιά από τις δύο προτάσεις και η απώλεια θα χρεωθεί σε αυτούς που συνεχίζουν να παίζουν παιχνίδια στις πλάτες των ψαράδων.

Οι συμμετέχοντες φορείς:
Α. Σύλλογος Επαγγελματιών αλιέων « Το Μεσολόγγι»
Β. Σωματείο Ελεύθερων Αλιέων Αιτωλικού « Ο Ντολμάς»
Γ. Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων «Εκβολών Αχελώου»
Δ. Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός « Άγιος Στέφανος»
Ε. Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Αναγέννηση Μεσολογγίου»
ΣΤ. Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Ανατ. Κλείσοβα-Ανάπτυξη/Προοπτική»
Ζ. Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός Αιτωλικού «Άγιος Κων/νος»
Η. Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου «Κάινα»
Θ. Αγροτικός Αλιευτικός Αγροτικός Συνεταιρισμός «Η πρόοδος»
Ι. Αγροτικός Αλιευτικός Αγροτικός Συνεταιρισμός «Αγία Αγαθή -
Προκοπάνιστος»."