Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: "κατάλληλα για κολύμβηση τα νερά στην παραλία Γριβόμπου"

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ , τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων θαλασσινού νερού, των παραλιών Γριμπόβου και Ψανής του Δήμου Ναυπάκτου, στις 02.07.08, στις 03.07.08 και στις 17.07.08, καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Εργαστηρίου Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών στις 16.07.08 (όλες μεταγενέστερες των μετρήσεων της Διεύθυνσης Υγιεινής της ΝΑ Αιτ/νίας),
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.
Για τα αποτελέσματα (πατήστε εδώ)