Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

...Και Κέντρο Υγείας στην Κατούνα

Yπεγράφη πριν λίγα εικοσιτετράωρα , ο Οργανισμός του Κέντρου Υγείας Κατούνας , που προβλέπει εικοσιοκτώ (28) οργανικές θέσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το Κέντρο Υγείας Κατούνας, την ίδρυση του οποίου ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Αγρίνιο, έχει ανευρεθεί ο χώρος στον οποίο θα ανεγερθεί, ενώ ήδη τα σχέδια βρίσκονται στο στάδιο της προμελέτης , προκειμένου να διασφαλισθούν τα αναγκαία κονδύλια για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του από το ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Οργανισμό , το Κέντρο Υγείας. Κατούνας αποτελεί αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
Ως περιοχή ευθύνης του ορίζεται ο Δήμος Μεδεώνος , ο οποίος περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Κονοπίνας, Αετού, Τρύφου, Αχυρών , Κομποτής και Κατούνας καθώς και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Φυτειών και Παπαδάτου του Δήμου Φυτειών.
Ως αποκεντρωμένες μονάδες του Κέντρου συνιστώνται τα παρακάτω Περιφερειακά Ιατρεία :
1. Περιφερειακό Ιατρείο Αετού
2. Περιφερειακό Ιατρείο Κομπωτής.

Επίσης ως αποκεντρωμένες μονάδες του θα λειτουργούν :
1. Το Περιφερειακό Ιατρείο Παπαδάτου
2. Το Περιφερειακό Ιατρείο Τρύφου
3. Το Περιφερειακό Ιατρείο Φυτειών.


Τέλος , οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται από τον Οργανισμό κατά κλάδο , κατηγορία και ειδικότητα έχουν ως εξής :
- Τέσσερις (4) ιατροί Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
- Μια (1) θέση Παιδιατρικής
- Μια (1) θέση Μικροβιολογίας
- Μια (1) θέση Ακτινοδιαγνωστικής
- Μια (1) θέση Οδοντιατρικής
- Τέσσερις (4) θέσεις Νοσηλευτικής
- Μια(1) θέση Μαιευτικής
- Δύο(2) θέσεις Επισκεπτών –τριων Υγείας
- Μια (1) θέση Κοινωνικής Εργασίας
- Μια (1) θέση Φυσιοθεραπείας
- Μια (1) θέση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας
- Μια (10 θέση Ιατρικών Εργαστηρίων
- Μια (1) θέση Ραδιολογίας –Ακτινολογίας
- Μια (1) θέση Διοικητικών Γραμματέων
- Τέσσερις (4) θέσεις Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
- Μια (1) θέση Επιμελητών
- Δύο (2) θέσεις Προσωπικού Καθαριότητας.