Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Σε χρήμα η μη διάθεσης γάλακτος το 2013 στους οδοκαθαριστές του Μεσολογγίου

Μια ακόμη εκκρεμότητα του παρελθόντος του δήμου Μεσολογγίου απέναντι στους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας, διευθετήθηκε, με ενέργειες του αντιδημάρχου, Σπύρου Καρβέλη και η οποία αφορούσε την μη καταβολή το έτος 2013, της παροχής γάλακτος. 

Τελικά, η παροχή αυτή θα δοθεί σε χρήμα και έτσι οι εργαζόμενοι θα πάρουν ένα σημαντικό βοήθημα για τους ίδιους και τις οικογένειες τους. 

Μάλιστα έχει γίνει "ενταλματοποίηση" της σχετικής δαπάνης καθώς και η έγκριση της από το ελεγχτικό συνέδριο.