Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Σπ. Καρβέλης: "Ορθολογκή και με διαφάνεια η διαχείρηση των χρημάτων των δημοτών"

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, έχοντας ως προτεραιότητα την διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων καθώς και πολύτιμου εξοπλισμού λειτουργίας των υπηρεσιών του, συνεχίζει την προσπάθεια ρύθμισης παλαιοτέρων οφειλών.

Στο πλαίσιο αυτό ανήκουν οι ρυθμίσεις σε πιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων το 2010 είχαν αγορασθεί τρία απορριμματοφόρα οχήματα, συνολικής αξίας 675.000 ευρώ, για την ενίσχυση του τομέα καθαριότητας. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε εμπρόθεσμη καταβολή των τριμηνιαίων των χρηματικών δόσεων που αντιστοιχούν σε ποσό 33.791 ευρώ, είχε ως αποτέλεσμα την έντοκη επιβάρυνση (η οποία ανέρχονταν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ) καθώς και την δικαστική διεκδίκηση του μηχανικού εξοπλισμού με κίνδυνο κατάσχεσής του.


Ωστόσο, μετά από συντονισμένη προσπάθεια και αυστηρή ιεράρχηση των οικονομικών αναγκών του Δήμου έγινε ρύθμιση της οφειλής με καταβολή δόσεων και προγραμματισμό εξόφλησης του υπολοίπου, εντός χρονοδιαγράμματος.

Ταυτόχρονα, αύριο καταβάλλονται οι νόμιμες χρηματικές αποζημιώσεις των μελλών της επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες αφορούν το έτος 2012.

Σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου, Σπ. Καρβέλης τονίζει ότι: "η προσπάθεια οικονομικής τακτοποίησης παλαιοτέρων οφειλών συνεχίζεται, με σταθερή κατεύθυνση στην ορθολογική και με διαφάνεια διαχείριση των χρημάτων των δημοτών."