Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Ανοιχτό σεμινάριο από το ΕΚΠΑ με θέμα «Ιστορική μνήμη και Πολιτισμός» στο Μεσολόγγι

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει στο Μεσολόγγι, Σχολείο σεμιναριακών μαθημάτων του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς» με θέμα την προβολή, διάδοση και αξιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού μέσω των σπουδών επικοινωνίας με την ευρύτερη έννοιά τους.

Το συνολικό εγχείρημα αποσκοπεί να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επικοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό και επιπλέον μια κριτική αντίληψη γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις των σπουδών επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες των κλάδων του τουρισμού, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας, καθώς και σε όσους και όσες ενδιαφέρονται για τα εν λόγω πεδία, με απώτερο σκοπό την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος.


Το «Σχολείο»του προγράμματος «Κωστή Παλαμά» θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι στις 16-19 Μαΐου 2015 με θέμα: «Ιστορική μνήμη και Πολιτισμός».

Η δωρεάν συμμετοχή στα σεμιναριακά μαθήματα απαιτεί τη συνεπή παρουσία των εκπαιδευόμενων και την ενεργή συμμετοχή τους στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν.

Για τη συμπλήρωση των τμημάτων του Σχολείου θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Μετά το πέρας των ταχύρρυθμων μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για αιτήσεις συμμετοχής , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπαίνουν εδώ : http://kostispalamas.uoa.gr/?page_id=1337

Πληροφορίες για το Σχολείο : http://kostispalamas.uoa.gr/?page_id=1328