Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Δυναμική η παρουσία του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας σε Διεθνές Συνέδριο στην Πορτογαλία

Από τις 26 έως τις 29 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο Digital Systems Design - DSD 2015 (http://paginas.fe.up.pt/~dsd-seaa-2015/dsd2015/) στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Σε αυτό το συνέδριο συμμετείχε ο Eπίκουρος Kαθηγητής του τμήματος Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Παρασκευάς Κίτσος που είναι υπεύθυνος της Ομάδας Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (http://www.diceslab.cied.teiwest.gr) με παρουσίαση εργασίας στο γενικό πεδίο των Μεθόδων Ανίχνευσης Ιόμορφου Υλισμικού (Hardware Trojan Detection Techniques) η οποία έτυχε μεγάλου ενδιαφέροντος και αναγνώρισης. Η εργασία αυτή εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ/ΕΚ "Αθηνά") που εδρεύει στη Πάτρα.

Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Κίτσος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση δύο συνεδριών που αφορούσαν τον Σχεδιασμό Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων για Συστήματα Ασφάλειας (IC Design for Security Applications) και τις οποίες παρακολούθησαν πλήθος σημαντικών ερευνητών και καθηγητών από όλο το κόσμο. Στην κάθε συνεδρία παρουσιάστηκαν επιστημονικές εργασίες από ερευνητές και καθηγητές από χώρες όπως η Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Κορέα, Ινδία και Ελλάδα.

Ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα της συμμετοχής του τμήματος σε αυτό το επιστημονικό συνέδριο ήταν η ανάληψη του κ. Κίτσου της ευθύνης της Προεδρίας της επιτροπής προγράμματος (PC Chairman) του συνεδρίου DSD 2016 που θα διεξαχθεί στην Κύπρο.

Οι ενέργειες αυτές αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη δυναμική αλλά και το ενδιαφέρον των μελών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τους.