Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Η αύξηση του ΦΠΑ "φέρνει" αυξήσεις στα διόδια της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου...Στα 12€ η απλή διέλευση


Σε συνέχεια της αλλαγής του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Νόμο 2395/96 περί παραχώρησης του Έργου της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», ανακοινώνεται η προσαρμογή των τιμών διέλευσης που τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010.

Πιο συγκεκριμένα οι νέες τιμές είναι οι ακόλουθες:

Προηγούμενες τιμές διοδίων

11.1.2010

Νέες τιμές διοδίων

15.3.2010

Απλή διέλευση
Επιβατηγά Ι.Χ.
11,80
12,00
Φορτηγά

- 2 άξονες

18,30

18,50

- 3 άξονες

29,80

30,30

- 4 άξονες και άνω

39,20

39,50

- 5 άξονες και άνω

39,20

39,50

Λεωφορεία

- έως 20 θέσεις

27,50

27,90

- από 20 έως 40 θέσεις

38,50

39,00

- άνω των 40 θέσεων

59,00

59,90

Μοτοσικλέτες

1,80

1,80

Προηγούμενες τιμές διοδίων
Νέες τιμές διοδίων
Εβδομαδιαίες κάρτες 10 διελεύσεων
Επιβατηγά Ι.Χ.
63,50
64,00
Φορτηγά

- 2 άξονες

138,00
140,00

- 3 άξονες

228,00

230,00

- 4 άξονες

316,00

320,00

- 5 άξονες και άνω

316,00

320,00

Μηνιαίες κάρτες 10 διελεύσεων
Επιβατηγά Ι.Χ.
80,50
81,50
Φορτηγά

- 2 άξονες

150,00

152,50

- 3 άξονες

253,00

257,00

- 4 άξονες

352,00

357,50

- 5 άξονες και άνω

352,00

357,50

Ειδικές Κάρτες
Μοτοσικλέτες 10 διελεύσεις
16,00
16,00
Ε-συνδρομή για αυτοκίνητα

1-10 διελεύσεις

10,00

10,00

11-20 διελεύσεις

6,00

6,00

Παραπάνω από 20 διελεύσεις

4,00

4,00

Εισιτήριο μ’ επιστροφή

0-2 ώρες

12,50

12,50

2-4 ώρες

17,00

17,20

4-5 ώρες

21,00

21,30

Πάνω από 5 ώρες

23,60

24,00