Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Flight or Fight?


Γράφει ο Χρήστος Κ. Χαλαζιάς

Το μέλλον ανήκει στις πόλεις. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Εντούτοις, ο τόπος μας φαίνεται ότι δεν αποτελεί κομμάτι της νέας πραγματικότητας. Όχι μόνο αδρανεί στις ευκαιρίες αλλά ίσως είναι πολύ κοντά σε μια τραγικά καθοριστική στιγμή ενός ¨breaking point¨. Σε μία στιγμή δηλαδή όπου μία κατάσταση φτάνει στα όρια της. Αλλά αν τούτο ισχύει, τότε τι;
Πρώτον, η κατανόηση ότι η πόλη και οι κοινότητές της είναι μια πολύ-επίπεδη οντότητα και επομένως η αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων και διλημμάτων της και η ικανοποίηση των μελλοντικών προσδοκιών, απαιτεί διεπιστημονική γνώση και κυρίως κουλτούρα συνεργασίας. Το τελευταίο, αποτελεί κοινωνική απαίτηση και κατέχει καίρια θέση στο θεσμικό μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και πνεύμα του ¨Κλεισθένη¨. Πόσο έχουν προετοιμασθεί οι υποψήφιοι;Αλλά και η συγκρότηση δημοτικών συνδυασμών τοπικής αυτοδιοίκησης – που από μόνη της αποτελεί εγχείρημα με εξαιρετική σημασία και σπουδαιότητα για το τώρα και το μέλλον ενός τόπου, εφόσον σηματοδοτεί αισιοδοξία και μια νέα ελπίδα – είναι αποτέλεσμα ζύμωσης, ενσυνείδητων επικοινωνιών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών τους; Είναι κοινά παραδεκτό ότι η πόλη και οι κοινότητες του δήμου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου έχουν τα ποιοτικά και ιδιάζοντα χαρακτηριστικά αλλά και τις προϋποθέσεις να μετασχηματισθεί/ούν σε έναν πρότυπο τόπο που αξίζει να ζεις. Και παρά τους περιορισμούς που επιβάλλονται από, το σχετικά μικρό μέγεθος του τόπου μας, τα μέσα και τους πόρους που μπορούν να διατεθούν, εφόσον υπάρχουν δημοτικές αρχές αλλά και δημότες που εμπεδώνουν, πιστεύουν και στηρίζουν την κουλτούρα συνεργασίας, διαλόγου και διαπραγμάτευσης, η προοπτική και η πρόοδος έπεται.
Δεύτερον, η συγκρότηση ενός κοινά συμφωνημένου στρατηγικού προγράμματος μέσα από το οποίο θα αναπτυχθούν όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες και δράσεις για τη βελτίωση και ανάπτυξη του τόπου μας τα επόμενα τουλάχιστον δέκα χρόνια. Με το βλέμμα όμως προς το μέλλον. Ένα πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να είναι προϊόν διαβούλευσης ώστε να δεσμεύει, να καθοδηγεί και να κινητοποιεί όχι μόνο την τωρινή αλλά και τις επόμενες δημοτικές και κοινοτικές αρχές. Η διαβούλευση δεν δίνει μόνο χώρο για λόγο και συμμετοχή, είτε ως δικαίωμα ή ως υποχρέωση του πολίτη. Ούτε έχει ως σκοπό του να περιορίσει την αλόγιστη χρήση της εξουσίας των δημοτικών αρχών, φέρνοντας το δήμο πιο κοντά στο δημότη και αντίστροφα. Ή να καθυστερήσει τη διαδικασία λήψης απόφασης. Αλλά απαντά σε αυτό που όλοι αναζητούμε : Τι ακριβώς τόπο θέλουμε;!! Πως αναγνωρίζεται; Πως διαφοροποιείται και πως καθιερώνεται; Όλους μάς αφορά η βελτίωση των υποδομών για τη ριζική βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων του τόπου μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η αξιοποίηση της πολύτιμης φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς ως νέα εμπειρία. Η διαμόρφωση θέσεων που στηρίζονται στο σεβασμό, στην αλληλεγγύη και στην ανοικτότητα. Οι συνέργειες με τις γειτονικές κοινωνίες για την τοπική επιχειρηματικότητα, την αγοραστική δύναμη και την αύξηση των συναλλαγών, τον παραγωγικό διατροφικό κλάδο, τα δίκτυα, τις ενεργειακές κοινότητες, την επισκεψιμότητα, την κοινωνική οικονομία, την αθλητική κουλτούρα σε όλες τις ηλικίες. Που αλλού, παρά κυρίως εδώ, μπορεί κάποιος να δει άμεσα τα οφέλη από δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας. Όλοι μας θαυμάζουμε τις καλές πρακτικές που συμβαίνουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου, αλλά και ανησυχούμε για τις συνέπειες των αντιθέσεων των σύγχρονων και παγκόσμιων τάσεων στις μικρομεσαίες πόλεις και κοινότητες.
Πάντα υπάρχει ένα καλύτερο αύριο αρκεί η επιλογή να είναι fight ! Τόσο η αντίληψη περί συνεργασίας των δημοτικών αρχών όσο και ένα οραματικό πρόγραμμα αποτελούν την ικανή και αναγκαία συνθήκη, αντίστοιχα, για να κερδηθεί αυτή η μάχη για το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.