Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Κέρδισε τις εντυπώσεις η συμμετοχή του Δήμου Μεσολογγίου στο 2ο Business Show Αιτωλοακαρνανίας

Γιάννης Αναγνωστόπουλος: «Η Πράσινη Ανάπτυξη μπορεί να εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία στην Αιτωλοακαρνανία»Τα πλέον κολακευτικά σχόλια των επισκεπτών και των συμμετεχόντων στο 2ο Business Show Αιτωλοακαρνανίας που διοργανώθηκε στο Αγρίνιο το διήμερο 12-13 Δεκεμβρίου απέσπασε το περίπτερο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και η γενικότερη προβολή του δήμου αφού οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα αξιοθέατα του Μεσολογγίου και να ενημερωθούν για τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, ενώ σε όλους διανεμήθηκε έντυπο πληροφοριακό υλικό για το δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Στο συνεδριακό σκέλος του Business Show Αιτωλοακαρνανίας ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Γιάννης Αναγνωστόπουλος συμμετείχε ως βασικός εισηγητής στη θεματική ενότητα: «Το μέλλον της Δυτικής Ελλάδας μέσα από τις νέες εναλλακτικές και πράσινες στρατηγικές ανάπτυξης.»
Στην ίδια θεματική ενότητα την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Τσακανίκας, εισηγητές ήταν ο νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θύμιος Σώκος, ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Κώστας Μπόκας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, ενώ δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη συμμετοχή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Θάνου Μωραΐτη, λόγω κωλύματος της τελευταίας στιγμής.
Ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Γιάννης Αναγνωστόπουλος στη εισήγησή του χαρακτήρισε το νομό Αιτωλοακαρνανίας, ως περιοχή που μπορεί να εφαρμοστεί το μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης, αφού όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε: «Η Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα η Αιτωλοακαρνανία κατά την άποψη μου αποτελεί περιοχή πράσινης ανάπτυξης, αφού οι ουσιαστικές αναπτυξιακές δράσεις που έχουν αναληφτεί έχουν στηριχτεί κατά βάση στην φιλοσοφία, αυτού που σήμερα ονομάζουμε μοντέλο πράσινης ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα αναφέρω την υδροηλεκτρική παραγωγή και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα (Γεωργία, Αλιεία και Κτηνοτροφία) αφού αυτές οι δραστηριότητες αποτέλεσαν τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες στην περιοχή μας.
Ιδιαίτερα για την περιοχή του Μεσολογγίου μπορούμε να προσθέσουμε και την παραγωγή αλατιού από την οποία προέκυψαν οφέλη για την οικονομία όχι μόνη την τοπική, αλλά όλης της χώρας.»
Όμως, σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο για να έχει επιτυχία η εφαρμογή του μοντέλου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταγραφή των αιτιών που οδήγησαν στην συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα στην Αιτωλοακαρνανία.«Αν όλοι μας προβούμε σε μια συστηματική καταγραφή των αιτιών που δημιούργησαν την συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα της Αιτωλοακαρνανίας αναλαμβάνοντας με κάθε κόστος πρωτοβουλίες για την εξάλειψη αυτών τότε είναι βέβαιο ότι σύντομα θα μπορέσει να υπάρξει αναστροφή της κατάστασης.
Έτσι θα ξεκινήσει από τον πρωτογενή τομέα μια ουσιαστική αναθέρμανση της τοπικής μας οικονομίας.
Εύλογα κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί μα καλά αυτή είναι η πρά
σινη ανάπτυξη και τόσο εύκολα επιτυγχάνεται; Κατά την άποψη μου ο στόχος μόνο εύκολος δεν είναι αφού απαιτείται αλλαγή κατεστημένων νοοτροπιών και συνηθειών.
Αυτές οι συνήθειες και νοοτροπίες πρέπει να «πολεμηθούν» με την καλή έννοια του όρου. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης που θα συνοδεύεται, όμως από ουσιαστικές δράσεις της διοίκησης»
υπογράμμισε, ο δήμαρχος Μεσολογγίου.
Ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Γιάννης Αναγνωστόπουλος σε δηλώσεις του για τη διοργάνωση χαιρέτησε την πρωτοβουλία και τόνισε: «Το 2ο Business Show Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί μια θετική συνεύρεση όλων των εμπλεκομένων με την ανάληψη δράσεων για να τονωθεί η αναπτυξιακή προοπτική του νομού της Αιτωλοακαρνανίας και ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας.
Με δεδομένα τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και στη γενικότερη προβολή του νομού, μέσω της συμμετοχής σε σημαντικές εκθέσεις του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, το Business Show δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εξωστρέφεια και «εντός των τειχών».
Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στηρίζει την πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας για τη διοργάνωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αυτής της πραγματικά χρήσιμης και ωφέλιμης για όλους επιχειρηματικής γιορτής».