Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Ποια νέα έργα δημοπρατήθηκαν στο δήμο Μεσολογγίου


Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου χρησιμοποιόντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται από κοινοτικούς (ΕΣΠΑ) και άλλους πόρους (Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων) για την κατασκευή δημοσίων έργων τα όποια είναι απαραίτητα και διευκολύνουν την καθημερινότητα των δημοτών . με το νέο χρόνο δημοπρατήθηκαν 2 έργα και υπογράφτηκε  σύμβαση για ένα τρίτο. Πιο συγκεκριμένα  : 

Α) Δημοπρατήθηκε το έργο «Αρδευτικό έργο περιοχής Μεσολογγίου», προϋπολογισμού 370.000 € με έκπτωση 5%, από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 
Β) Δημοπρατήθηκε το έργο «Αναβάθμιση αντλιοστασίων Αιτωλικού», προϋπολογισμού 1.334.000 € με έκπτωση 45%, από πιστώσεις του ΕΣΠΑ.

Γ) Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ» και τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής.