Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Βραβείο για την εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ Μεσολογγίου Αγγελική Γριβοπούλου

Η εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Αγγελική Γριβοπούλου θα βραβευθεί, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015, για το Ψηφιακό Διδακτικό Σεναρίο που υπέβαλλε στην πλατφόρμα Αίσωπος με τίτλο: «Προγραμματίζω εφαρμογές. Δοσολογία φαρμάκων για παιδιά έως 12 ετών».

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.