Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Επιβολή τελών χρήσης για το ΔΑΚ αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου

Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 9-11-2015 και ώρα 17.30 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Από τα 25 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτά της αντικατάστασης των εκκαθαριστών της Δημοτικής Επιχείρησης Αλυκών Τουρλίδας και της επιβολής τελών χρήσης από τους αθλούμενους στο ΔΑΚ Μεσολογγίου.

Για το πρώτο θέμα από την πλευρά της δημοτικής αρχής γίνεται λόγος για μεγάλη καθυστερηση στην ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ενώ στο θέμα της επιβολής τελών αναμένεται να υπάρξει σφοδρή αντίδραση από την αντιπολίτευση.

Ήδη για το θέμα ο επικεφαλής του συνδυασμού "Η Κοινωνία Μπροστά", Π. Παπαδόπουλος έχει δημοσιοποιήσει την κάθετη αντίθεσή του στην επιβολή τελών χρήσης για το ΔΑΚ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν τη λήψη αποφάσεων για:

“1. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 15/2011 απόφασής μας περί ορισμού εκκαθαριστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη Δημ. Επιχ. Αλυκών Τουρλίδας για σπουδαίο λόγο και ορισμός νέων (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ.– Δήμαρχος).

2. Επιστροφή της παραχωρηθείσας χρήσεως των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων κυριότητας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου που αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 275/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 48401 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 915/ τ. Β΄/ 21.12.1988) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

3. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, στα πλαίσια της σύνταξης του Πενταετούς Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Δήμαρχος).

4. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σχετικά με την αποζημίωση γης ιδιοκτητών στην επέκταση του σχεδίου πόλεως (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 2015/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

6. Έγκριση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

7. Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Επισκευή κτιρίου Ο.Σ.Ε. στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Επισκευή κτιρίου Ο.Σ.Ε. στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

9. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΑΝΑΙΤ Α.Ε. ΟΤΑ και Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αρδευτικό έργο περιοχής Μεσολογγίου” (εισηγητήςκ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο “Ανάπλαση - αναβάθμιση του κέντρου της πόλης του Θέρμου ” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

12. Καθορισμός τρόπου διενέργειας προμηθειών (καύσιμα - είδη παντοπωλείου) έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

13. Οριστική παραλαβή του έργου “Έργα οδοποιίας σε περιοχές Καλλονή, Βίγλα & Άγ. Δημήτριος Μεσολογγίου και σε λοιπό οδικό δίκτυο του Δήμου” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

14. Οριστική παραλαβή του έργου “Κατασκευή έργων οδοποιίας σε περιοχές σχεδίου πόλεως Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

15. Έγκριση της υπ’αριθμ. 70/2015 απόφασης του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” σχετικά με την έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Δημοτ. Σύμβουλος).

16. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επιβολή τελών στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Μεσολογγίου για αθλητικά σωματεία (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

17. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επιβολή τελών στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Μεσολογγίου για δημότες που δεν διαθέτουν δελτίο σε αθλητικό σύλλογο (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

18. Κατανομή ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

19. Κατανομή ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

20. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

21. Εγκρίσεις εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

22. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Α΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων- κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

23. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

24. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Ελληνικών Πρασίνων πόλεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση μετακίνησης κ.κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).