Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Από 1/11 το Κέντρο Κοινότητας για τις ευπαθείς ομάδες στο Μεσολόγγι

Την 1η Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, μετά την υπογραφή ένταξής του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» από τον περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα την προηγούμενη Παρασκευή 6 Οκτωβρίου.

Το Κέντρο Κοινότητας έρχεται να συμπληρώσει το δίκτυο των κοινωνικών δομών που έχει αναπτύξει ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Στις δραστηριότητές του, ανήκουν η υποδοχή και η ενημέρωση των πολιτών, η συνεργασία με υπηρεσίες και υπόλοιπες κοινωνικές δομές και παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των οφελουμένων.

Θα έχει διάρκεια λειτουργίας τριών ετών (έως 31-10-2019), ενώ θα στεγαστεί εντός του δημοτικού κτηρίου (Π. Σταυροπούλου 31-Ισόγειο). Παράλληλα δε, θα λειτουργήσει παράρτημα στο δημοτικό κατάστημα Οινιάδων.

Το συνολικό ύψος του έργου ανέρχεται σε 313.200 ευρώ, ενώ θα απασχολήσει στο σύνολο της διάρκειάς του επτά εργαζομένους με προβλεπόμενες ειδικότητες Κοινωνικών Λειτουργών, Παιδαγωγών, Επισκεπτών Υγείας - Νοσηλευτών.