Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

Εξόρμηση στον Αράκυνθο από τον Ορειβατικό Σύλλογο ΜεσολογγίουΜε την διαδρομή   «Χούνιστα – Πόρτες – Αγ. Παρασκευή – Γρεβενό» στο όρος Αράκυνθος στο Μεσολόγγι την Κυριακή 16/10/2016 ξεκινούν οι φθινοπωρινές δραστηριότητες του Ορειβατικού Συλλόγου Μεσολογγίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου οι ώρες πορείας υπολογίζεται ότι θα είναι 4 και ο βαθμός δυσκολίας 1.
Η αναχώρηση θα γίνει από τα γραφεία του συλλόγου στο Ξενοκράτειο, στις 8.30 π.μ. με  Ι.Χ. και αρχηγός της  ανάβασης θα είναι ο κ. Βαγγέλης Λιβιέρης.
Στην ανακοίνωση του συλλόγου καθορίζονται και οι παρακάτω όροι συμμετοχής:
Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις δραστηριότητες του Ορειβατικού Συλλόγου, σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σ΄αυτές.  1.            Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του στην δραστηριότητα, αποδεχόμενος τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του.
2.            Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία  και τον απαραίτητο εξοπλισμό, που απαιτείται για την συμμετοχή του στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του, τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις, για το διάστημα και την περιοχή που θα γίνει η δραστηριότητα.
3.            Παραιτείται από κάθε απαίτησή του, τόσο κατά του διοργανωτή, όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.
4.            Ο αρχηγός της δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης, εάν κατά την κρίση του, οι τοπικές συνθήκες, του καιρού και του βουνού, δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας.  Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομα που κατά την κρίση του, δεν έχουν την απαιτούμενη φυσική κατάσταση, την κατάλληλη εμπειρία  και δεν πληρούν τους όρους ασφάλειας.
5.            Οι ώρες πορείας που αναγράφονται, υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και την ομοιογένεια της ομάδας.
                                                                      
Τέλος σημειώνεται ότι τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοικτά κάθε Δευτέρα από 18.00 έως 19.30 Για εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής στις δραστηριότητες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου στις παραπάνω ώρες ή στο e-mail του συλλόγου mountaineering.mes@gmail.com ή στα τηλέφωνα 6972505607 και 6946974433.

Η εκκίνηση των εξορμήσεων  θα γίνεται μπροστά από τα γραφεία του Συλλόγου στο Ξενοκράτειο. Η ώρα εκκίνησης θα ανακοινώνεται με την κάθε δραστηριότητα.