Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

"Ομαλοποιείται η ύδρευση του Αιτωλικού με ασφαλές και πόσιμο νερό". Τι αναφέρει νέα ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜ

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΜ κάνει γνωστό ότι πλέον, ένα πολύ μικρό τμήμα της ΔΚ Αιτωλικού υδρεύεται από την πηγή Κεφαλοβρύσου, στην οποία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς υπήρξε πρόβλημα που κατέστησε, ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό που υδροδοτούταν η περιοχή.
Συγκεκριμένα, από την εν λόγω πηγή υδρεύεται το τμήμα του Κεφαλοβρύσου: «άνω και κάτω της εθνικής οδού από τη θέση της πηγής έως τη θέση Μασαούτη».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλες οι υπόλοιπες περιοχές της ΔΚ Αιτωλικού υδροδοτούνται, είτε από την γεώτρηση στα «Τσαγκριναίικα», είτε από πληγές γειτονικών κοινοτήτων, το νερό των οποίων θεωρείται ασφαλές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜ έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια των ενεργειών που έχει κάνει η ΔΕΥΑΜ προκειμένου να παρέχουμε ασφαλές νερό στην ΔΚ Αιτωλικού, ως διαχειριστής των δικτύων ύδρευσης, έχουμε προβεί στις απαιτούμενες συνδέσεις με τα πλησιέστερα δίκτυα ύδρευσης Νεοχωρίου, Μάστρου και Χρυσοβεργίου.
Έτσι, σήμερα οι περιοχές Σταθμός, Αγ. Ιωάννης και Μέσα Πηγάδι υδροδοτούνται από το νερό των γεωτρήσεων (Τσαγκριναίικα), όπως και το άνω μέρος του Κεφαλοβρύσου (από το ύψος της πηγής- οικία Μαντέλου έως τη θέση Κοκκαλάκι), το Νησί και μέρος των εργατικών κατοικιών (Δυτικό Αιτωλικό).
Η υδροδότηση του δυτικού Αιτωλικού (Μπούζα-Αστροβίτσα) γίνεται από την γεώτρηση του Νεοχωρίου και της Μάστρου.Το Χαλίκι και οι Μαγούλες υδροδοτούνται από το Χρυσοβέργι.
Από την πηγή Κεφαλοβρύσου υδροδοτείται ο οικισμός Κεφαλοβρύσου άνω και κάτω της εθνικής οδού από τη θέση της πηγής έως τη θέση Μασαούτη.

Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ενημερώνεται συνεχώς  η Διεύθυνση Υγείας ΠΕ Αιτ/νίας και αναμένουμε τις ενέργειές τους.»