Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Τα χρόνια άλυτα "προβλήματα - αιτήματα" των εργαζομένων στην Αντιπεριφέρεια Αιτωλοακαρνανίας


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, ύστερα από  ομόφωνη απόφαση του, παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΔΣ Μίλτος Λιάπης , μερικά από τα προβλήματα - αιτήματα που έχουν υποβληθεί, προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, χωρίς ποτέ να απαντηθούν ή να επιλυθούν και ζητάει τόσο από τους ανωτέρω, όσο και από τους υποψήφιους των επερχόμενων τριπλών εκλογών, να τοποθετηθούν ως προς τι ενέργειες έκαναν ή προτίθενται να κάνουν.
Από τα αιτήματα αυτά αξιοσημείωτα είναι αυτά της μη λειτουργίας στην Αιτωλοακαρνανία οικονομικής υπηρεσίας με αποτέλεσμα απίστευτες καθυστερήσεις σε πληρωμές, της μη χορήγησης του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους επόπτες υγείας και της μη καταβολής υπερωριών ή όποιου άλλου επιδόματος στους υπαλλήλους της πολιτικής προστασίας που αναγκάζονται να εργάζονται σε καθεστώς επταήμερης ετοιμότητας.
«Διεκδικούμε απαντήσεις και λύσεις στα παραπάνω, αλλά και σε όσα έχουν σχέση, είτε με ειδικότερα προβλήματα, είτε με τη γενικότερη πολιτική που χειροτερεύει καθημερινά τη ζωή μας και υπομονεύει το μέλλον των παιδιών μας, αλλά δεν ήταν δυνατό να τα αναφέρουμε όλα στην ανακοίνωση μας αυτή» υπογράμμισε ο κ. Λιάπης.

Αναλυτικά τα αιτήματα των εργαζομένων στην Αντιπεριφέρεια Αιτωλοακαρνανίας είναι τα εξής:             για να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα της μεταφοράς, από το 2017, των οικονομικών αρμοδιοτήτων του νομού μας, στην Πάτρα, που έχει επιφέρει τεράστιες δυσλειτουργίες και μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές, τόσο των πολιτών όσο και των υπαλλήλων της Π.Ε. Αιτ/νίας.
             για προσλήψεις μόνιμου και με σταθερή σχέση εργασίας προσωπικού γιατί μόνο αυτές είναι ικανές να επιλύσουν τα προβλήματα δυσλειτουργίας των υπηρεσιών κι όχι οι προσλήψεις ΙΔΟΧ με ελαστικές σχέσεις εργασίας ή η πρακτική άσκηση των σπουδαστών
             για την στελέχωση της οικονομικής υπηρεσίας του νομού μας που, ενώ διεκπεραιώνει τις  δαπάνες του μεγαλύτερου σε έκταση νομού της χώρας, έχει μικρότερο αριθμό υπαλλήλων, ακόμα και από την Ηλεία,


             για το πώς θα επιλυθούν τα δίκαια αιτήματα όσων συναδέλφων εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, όπως για παράδειγμα  οι επόπτες δημόσιας υγείας και οι οδηγοί και πότε θα σταματήσει η διπλή γλώσσα και  ο εμπαιγμός, που άλλα λένε οι νομοθέτες και οι υπουργοί και άλλα οι επίτροποι, ώστε τελικά να  τους χορηγηθεί το ανθυγιεινό,
             για το πως οι συνάδελφοι του πρώην τεχνικού εξοπλισμού, που υπάγονται στο καθεστώς της πολιτικής προστασίας μονάχα ως προς τις υποχρεώσεις, θα υπαχθούν και ως προς τα  δικαιώματα και θα τους χορηγούνται άμεσα οι δεδουλευμένες υπερωρίες και τα νυχτερινά - εξαιρέσιμα, που απορρέουν από τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τις επιφυλακές και τις κλήσεις για υπηρεσία, τις γιορτές, τα σαββατοκύριακα  κ.λ.π.,
             για το πότε θα λειτουργήσει ουσιαστικά, γραφείο κίνησης οχημάτων και πώς θα λυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυθημερόν μετακινήσεις οδηγών σε αποστάσεις άνω των 160 χλμ ή των συναδέλφων που ενώ έχουν εργαστεί συνεχές οκτάωρο κι έχει καταγραφεί στον ταχογράφο, δέχονται εντολή για κάλυψη έκτακτης ανάγκης και είναι υποχρεωμένοι να την εκτελέσουν κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας,
             για την καταβολή, στους υπαλλήλους, των εξόδων των δηλώσεων πόθεν έσχες και κάθε άλλης δαπάνης, που προκαλεί σ’ αυτούς οικονομική επιβάρυνση, ως απόρροια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους,
             για νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι υπάλληλοι των περιφερειών να μην υποχρεούνται στην καταβολή των προβλεπόμενων παράβολων για ανανέωση ή απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης, χειριστών κ.λ.π, εφόσον αυτή θα πραγματοποιείται για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας τους και τη δαπάνη να καλύπτει η υπηρεσία,
             για νομοθετική ρύθμιση για την συνέχιση εκτός ωραρίου, του έργου των εξετάσεων οδήγησης και τη χορήγηση της σχετικής αποζημίωσης στους εξεταστές, όσο και σε όσους εκτελούν το λεγόμενο βοηθητικό έργο,
             για επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις δηλώσεις κωλύματος ή δικαιώματος αποχής από το έργο των εξετάσεων σε υπηρεσίες με λιγότερους των 21 εξεταστών,
             για κατάργηση της ρύθμισης, του νόμου 4439/2016, με την οποία χαρακτηρίζεται ως αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα ή όποια καθυστέρηση σε χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων,
             για το πότε και πώς η διαδικασία επιλογής συναδέλφων που θα παρέχουν υπηρεσίες στις εκλογές, πέραν όσων είναι εκ του νόμου αρμόδιοι, θα γίνεται με αντικειμενικό κι αδιάβλητο τρόπο που θα περιλαμβάνει ακόμα και κοινωνικά κριτήρια, ώστε να μη δημιουργείται η εντύπωση πως είναι μια αδιαφανής πρακτική που στόχο έχει να βολέψει μόνο και μόνο τα «δικά μας παιδιά»,
             για το πότε θα λειτουργήσουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ώστε να σταματήσει η προώθηση στην διοικητική ιεραρχία των όποιων προσωπικών επιλογών και πότε θα πάψει να μοριοδοτείται ο χρόνος αναπλήρωσης των προϊσταμένων με ανάθεση,
             για το πώς δεν θα  ισχύσει η "αξιολόγηση" και η συνέντευξη που υποθάλπουν την υποκειμενικότητα και την αναξιοκρατία και για το αν η  "αξιολόγηση"  έχει στόχο να βελτιώσει τη ζωή των εργαζομένων ή θέλει να  τους καταστήσει σήμερα υπαίτιους και αύριο κατηγορούμενους, για όλες τις παθογένειες και της δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης,
             για το αν είναι αντίθετοι (και πως πρακτικά το αποδείχνουν) στην κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας με την τιμωρία και τον αποκλεισμό από τις κρίσεις όσων συναδέλφων δεν κάνουν "αξιολόγηση",
             για το πότε θα αποτυπωθούν οι θέσεις εργασίας στο οργανόγραμμα για την έδρα του νομού και για τις άλλες πόλεις, τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων που θα τις καλύπτουν, πότε θα γίνουν όλες οι τοποθετήσεις των συναδέλφων στις θέσεις τους, ώστε οι μετακινήσεις να γίνονται με βάση τα παραπάνω, αλλά και με διαφανείς, αξιόπιστες και βασισμένες στο χρόνο υπηρεσίας και στα κοινωνικά κριτήρια, διαδικασίες,
             για το πότε θα εφαρμοστούν άμεσα οι Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφηκαν μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Ομοσπονδίας μας, για τους μόνιμους και τους ΙΔΑΧ και γιατί, αν και  ο ΣΥΠΕΑ έχει υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη,
             για την πλήρη λειτουργική ετοιμότητα των νοσοκομείων του νομού και την άμεση προσαρμογή τους στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής μας,
             για την κατάργηση, τέλος, των διοδίων στη γέφυρα που χωρίζει και δεν ενώνει τους πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,