Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Τον θεσμό της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) προτείνει η "Συμμαχία για το Μέλλον" του Παντελή Σκαρμούτσου


Την ενίσχυση της επιχειρηματικότας στο δήμο Μεσολογγίου μέσω του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) προτείνει ο συνδυασμός «Συμμαχία για το Μέλλον» του υποψηφίου δημάρχου Παντελή Σκαρμούτσου.
Πιο συγκεκριμένα η πρόταση που καταθέτει ο συνδυασμός είναι η εξής:
«Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο) αποτελεί έναν ελπιδοφόρο τρίτο δρόμο επιχειρηματικότητας ο οποίος στοχεύει στο μέλλον της κοινωνίας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη. 
Με το υπάρχον Νομικό πλαίσιο (Ν. 4019/11 ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ, Ν. 4430/16, & Ν.4412/16 για δημόσιες συμβάσεις,) δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να στηρίζουν επιχειρήσεις ΚΑλΟ, συνάπτοντας προγραμματικές συμβάσεις. Να γίνονται διαγωνισμοί με αποκλειστικούς δικαιούχους άτομα με αναπηρία και να παραχωρούν δωρεάν χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας του (Ν 4555/18).
Υπάρχει συγκεκριμένη διοικητική δομή στο Υπουργείο Εργασίας, η Ειδική γραμματεία ΚΑλΟ  που υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία σχετική με την ΚΑλΟ.
 Τι σχεδιάζουμε             Δημιουργία διοικητικής δομής στο οργανόγραμμα του δήμου  για την οικονομική ανάπτυξη και υποστήριξη ΚΑλΟ που θα αξιοποιεί την Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου .
             Ίδρυση ειδικού γραφείου ΚΑλΟ  το οποίο θα λειτουργεί υποστηρικτικά ως Κέντρο Στήριξης φορέων ΚΑλΟ. Μέσω του γραφείου ο δήμος θα δίνει προτεραιότητα σε φορείς ΚΑλΟ που δραστηριοποιούνται σε νέες τεχνολογίες, παραγωγή ενέργειας, μικροπαραγωγικές δραστηριότητες, δικτύωση παραγωγών, τουρισμός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ανακύκλωση, κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτισμός, ανάδειξη ιστορικής μνήμης, ιχθυοκαλλιέργειες.
             Ίδρυση ανοιχτής αγοράς κοινωνικών επιχειρήσεων και αγροτικών συνεταιρισμών που θα φιλοξενεί και συνεταιρισμούς από όμορους δήμους της Περιφέρειας.
Τρόποι χρηματοδότησης
             Δημιουργία χρηματοδοτικού εργαλείου για την ενίσχυση ΚΑλΟ με σύμπραξη της Αναπτυξιακής του Δήμου με χρηματοπιστωτικούς φορείς της χώρας, όπως το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη δημιουργία πλαισίου μικροπιστώσεων για παροχή κεφαλαίου κίνησης για νέες επιχειρήσεις ΚΑλΟ.
             Αξιοποίηση των ΕΣΠΑ για υποστήριξη αξόνων ανάπτυξης της ΚΑλΟ στον Δήμο.
             Συνεργασία με την Περιφέρεια για την αξιοποίηση της ΟΧΕ για αναπτυξιακές επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.»