Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011

Με 25 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου


Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου αύριο Πέμπτη 10 Μαρτίου στις  6 το απόγευμα  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200).
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1.            Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
2.            Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάθμευσης στην είσοδο της Πόλης «έξωθεν της Πύλης» (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
3.            Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάθμευσης γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).4.            Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχ/σης 4ης Γ.ε. Ν. Αιτωλ/νίας (ΧΥΤΑ) (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
5.            Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Διαχειριστικής επιτροπής του κληροδοτήματος «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ» (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
6.            Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 50/2011 απόφασής μας περί ορισμού μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
7.            Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για αγορά, ανταλλαγή κλπ. ακινήτων σε Δ.Ε. Οινιαδών (άρθρο 186,190,191 ΔΚΚ) (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).
8.            Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
9.            Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  με τίτλο « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ¬ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
10.          Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  με τίτλο « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ¬ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
11.          Ορισμός εκπροσώπου στη γνωμοδοτική επιτροπή του Ν. 2881/2001 περί ναυαγίων(εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
12.          Έγκριση παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης ¨Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Αιτωλικού¨ (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
13.          Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ¨Ανάπλαση Δυτ. παραλίας Αιτωλικού¨(εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
14.          Έγκριση παράτασης προθεσμίας και 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου ¨Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Αιτωλικού (νησί) ¨(εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
15.          Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ¨Αποχέτευση ομβρίων σε περιοχή Αγ. Δημητρίου Μεσολογγίου ¨ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
16.          Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
17.          Διαγραφή οφειλών και αλλαγή χρεώστη από ΧΚ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
18.          Έγκριση καθιέρωσης εργασίας όλες τις ημέρες του μήνα για Δημοτική Πινακοθήκη κλπ. (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
19.          Σχετικά με παραχώρηση χρήσης κτιρίου στο Φορέα Διαχ/σης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
20.          Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διαφημιστική καμπάνια για απογραφή πληθυσμού (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ.-Δήμαρχος).
21.          Έγκριση συνδρομής σε περιοδικό (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
22.          Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
23.          Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
24.          Εξέταση αιτήσεων κ.κ. Μούτσου Αρτεμ. και Παπαγιάννη Λαμπρινής (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
25.          Ίδρυση γραφείου επιχειρηματικής δράσης (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ.-Δήμαρχος).