Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011

Παρουσία Σκανδαλίδη θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Ελλάδας


Την προσεχή Τετάρτη 9 Μαρτίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης θα πάρει μέρος τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που έχει ως μοναδικό θέμα την «Αγροτική Ανάπτυξη και το καλάθι των αγροτικών προϊόντων στη Δυτική Ελλάδα». Στη συνεδρίαση, που θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι, βασικοί εισηγητές του θέματος θα είναι ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και ο Υπουργός, Κώστας Σκανδαλίδης.
Το «καλάθι των αγροτικών προϊόντων» είναι μια κεντρική πολιτική του αρμόδιου Υπουργείου που προωθείται για κάθε μία Περιφέρεια χωριστά. Η βασική του φιλοσοφία αφορά στον εντοπισμό μιας ομάδας προϊόντων που είναι τα χαρακτηριστικά που παράγει η κάθε Περιφέρεια και τα οποία θα υποστηριχθούν από μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων προκειμένου να «βγουν» με επιτυχία στο ράφι αλλά και στις διεθνείς αγορές.Τα προϊόντα του καλαθιού θα κινηθούν στο τρίπτυχο «ταυτότητα-ποιότητα-αειφορία»  και αναφέρονται σε ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα που διαθέτουν  ταυτότητα και φήμη, όπως λόγου χάριν είναι για τη Δυτική Ελλάδα η σταφίδα, η φράουλα, τα σπαράγγια και άλλα. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται σε συγκεκριμένους τρόπους παραγωγής που αποδίδονται στη γεωγραφική τους προέλευση και που μπορεί να προέρχονται από τους τομείς αγροτικής και γεωργικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας.
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη προετοιμάσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (www.pde.gov.gr) σχετικό κείμενο προς διαβούλευση ζητώντας απόψεις, ιδέες και προτάσεις για το καλάθι προϊόντων στη Δυτική Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα έχει πραγματοποιηθεί σειρά επαφών μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής (με ευθύνη του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής Γιώργου Αγγελόπουλου) και εκπροσώπων αγροτών από όλη την Περιφέρεια προκειμένου να συγκροτηθεί μια πλήρης και συνεκτική πρόταση για το καλάθι.
Σε σχετική του δήλωση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας ανέφερε ότι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη συνεδρίαση με την παρουσία του Υπουργού δεδομένου ότι «ο αγροτικός τομέας στην Περιφέρειά μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα και είναι επείγουσα ανάγκη να περάσουμε σε μια νέα περίοδο και σε μια νέα προσέγγιση της αγροτικής παραγωγής ώστε να επιτύχουμε βελτίωση στο εισόδημα των παραγωγών, δημιουργία θέσεων εργασίας στον πρωτογενή τομέα και βελτίωση στην ποιότητα των προϊόντων μας».