Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Μεταστεγάζονται υπηρεσίες της περιφέρειας στο Μεσολόγγι από ενοικιαζόμενα κτήρια στο διοικητήριο


Στο αρχοντικό Χρυσογέλου στο Μεσολόγγι θα εγκατασταθεί το τμήμα Μεταφορών της Περιφέρειας;

Σημαντική μείωση του κόστους μισθωμάτων για την στέγαση των Υπηρεσιών της πέτυχε η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ύστερα από επαναδιαπραγματεύσεις των ενοικίων με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Το μεσημέρι της Τρίτης, κατά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία συνεκλήθη υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Βασίλης Αντωνόπουλος περιέγραψε τις ενέργειες που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες ώστε να εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά από την μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλονται.
Όπως ανέφερε ο κ. Αντωνόπουλος, «η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, με την προηγούμενη δομή της, προκειμένου να στεγαστούν οι Υπηρεσίες της, εκτός από το Μεσολόγγι που είναι η έδρα της, είχε μισθωμένα κτίρια και σε άλλες πόλεις, όπως το Αγρίνιο, η Βόνιτσα, το Θέρμο, η Αμφιλοχία, η Ναύπακτος και η Κατοχή. Το κόστος των μισθωμάτων έφτανε, περίπου, τα 600.000 ευρώ ετησίως, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτό το ποσό το κόστος μισθωμάτων σχολικών μονάδων».


Από την αρχή του χρόνου οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, μετά την εντολή που δόθηκε από τον Περιφερειάρχη, προχώρησαν άμεσα σε αναλυτική καταγραφή των μισθωμένων κτιρίων και των μισθωμάτων που αναλογούσαν.
Όπως επεσήμανε κατά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ο κ. Αντωνόπουλος «κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια για την μείωση του κόστους των μισθωμάτων, με δύο τρόπους. Κατά πρώτον, με την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και την αντίστοιχη μείωση των χρησιμοποιούμενων κτιρίων και, κατά δεύτερον, με επαναδιαπραγμάτευση του ύψους των ενοικίων με τους ιδιοκτήτες όσων κτιρίων εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται».
Έτσι, Υπηρεσίες που βρίσκονται στο Μεσολόγγι (Τμήμα Αλιείας, Τοπογραφική Υπηρεσία, Τμήμα Εμπορίου, Τμήμα Υγείας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Κτηνιατρικής), των οποίων τα μισθώματα έφταναν τα 24.000 ευρώ τον μήνα, μεταστεγάζονται στο Διοικητήριο.  Μένει μόνο το Τμήμα Μεταφορών το οποίο και αυτό θα μεταστεγαστεί σε ιδιόκτητο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας που ήδη επισκευάζεται.
Στο Αγρίνιο απαιτούνταν μηνιαίως 15.000 ευρώ για μισθώματα, τα οποία μετά τις αναδιοργανώσεις των Υπηρεσιών και τις μεταστεγάσεις θα περιοριστούν σε 5.000 ευρώ μηνιαίως. Στο Θέρμο, απαιτούνταν 1.800 ευρώ μηνιαίως για μισθώματα. Μετά την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και την στέγαση τους σ’ ένα κτίριο, αλλά και μετά από διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου, οι ανάγκες για μισθώματα περιορίστηκαν στα 700 ευρώ μηνιαίως.
Στην Αμφιλοχία απαιτούνταν 1.300 μηνιαίως για μισθώματα. Με την ίδια τακτική το ποσό περιορίστηκε στα 600 ευρώ τον μήνα. Ανάλογες ενέργειες έγιναν και για μισθωμένα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη Βόνιτσα, στη Ναύπακτο και στην Κατοχή.
Όπως υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Αντωνόπουλος κατά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, «μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν το συνολικό ποσό που εξοικονόμησε η Περιφέρεια ανά έτος είναι της τάξης των 460.000 ευρώ».