Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2009

338,2 εκ. € από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τον άξονα Άκτιο - Αμβρακιά

Τον οδικό άξονα Άκτιο –Αμβρακιά που θα διασχίζει κάθετα την Ιόνια Οδό, προκηρύσσει το ΥΠΕΧΩΔΕ ρίχνοντας στην αγορά «ζεστό» χρήμα ύψους 338,2 εκ. ευρώ.
Το έργο μήκους 48,50 χιλιομέτρων θα σπάσει σε τέσσερις εργολαβίες, δείγμα της προσπάθειας που καταβάλει το υπουργείο να αναθερμάνει την κατασκευαστική αγορά και να διαχυθούν έργα και σε εταιρείες μικρότερης τάξης.
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του έργου είναι τα ακόλουθα:
Επτά (7) ανισόπεδοι κόμβοι
Είκοσι έξι (26) κάτω διαβάσεις
Τέσσερις (4) άνω διαβάσεις
Τρεις (3) κοιλαδογέφυρες ( 134, 212 και 202 μέτρα)
Επτά (7) γέφυρες ρεμάτων ( από 35 έως 90 μέτρα)
Η πρώτη φάση του έργου θα είναι 142,8 εκ. ευρώ και σε αυτή θα συμμετέχουν εταιρείες 7ης τάξης. Η δεύτερη θα είναι προϋπολογισμού 39,3 εκ ευρώ και θα συμμετέχουν εταιρείες 6ης τάξης, η τρίτη 46,9 εκ. ευρώ με τη συμμετοχή εταιρειών 6ης και 7ης τάξης και η τέταρτη με προϋπολογισμό 62,2 εκ. ευρώ στην οποία θα συμμετέχουν εταιρείες 7ης τάξης αλλά και κοινοπραξίες 6ης τάξης.
Η τρίτη εργολαβία (46,9 εκ. ευρώ) δημοπρατείται με το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου που σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ, εφαρμόζεται δοκιμαστικά για πρώτη φορά σε έργα οδοποιίας στην Ελλάδα.
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν οι εταιρείες έως τις 7 Απριλίου. Με βάση τους σχεδιασμούς του ΥΠΕΧΩΔΕ, το έργο προβλέπεται να ξεκινήσει στα μέσα Ιουλίου και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί στο μέσον του 2012.
Ο νέος οδικός άξονας είναι από τα πρώτα έργα της Δ΄ προγραμματικής περιόδου που δημοπρατούνται και η μελέτη του εκπονήθηκε στα πλαίσια της προετοιμασίας της νέας γενιάς δημοσίων έργων.
Στις μελέτες αυτές προτεραιότητα έχει δοθεί στα έργα που θα συμπληρώσουν και θα συνδέσουν τους «δρόμους ανάπτυξης» με το υπάρχον οδικό δίκτυο των περιοχών που διαπερνούν καθώς και με τις υφιστάμενες υποδομές (αεροδρόμια, λιμάνια, κ. ά)των περιοχών αυτών.
Σύμφωνα με το υπουργείο ο προγραμματισμός περιλαμβάνει και άλλα οδικά έργα, τα οποία θα δημοπρατηθούν εντός του 2009, μεταξύ των οποίων είναι η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τον δημοπρατούμενο άξονα, η σύνδεση της πόλης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό στην περιοχή της Φιλιππιάδας και η σύνδεση των λιμανιών του Πλατυγυαλίου και του Αστακού με την Ιόνια Οδό.