Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

Νέα ανακοίνωση του δήμου Μεσολογγίου για το οικόπεδο της παλιάς Ηλεκτρικής

Σε μια άκρως διευκρινιστική ανακοίνωση προέβη σήμερα ο δήμος Μεσολογγίου σχετικά με την αξιοποίηση του οικοπέδου της παλιάς Ηλεκτρικής στο Μεσολόγγι με αφορμή προφανώς το "θόρυβο" που έχει προκληθεί στην πόλη για το θέμα.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
"Με αφορμή δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο σχετικά με τις ενέργειες της δημοτικής αρχής Μεσολογγίου για την αξιοποίηση του οικοπέδου της παλιάς Ηλεκτρικής στο Μεσολόγγι κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε για την αποκατάσταση της αλήθειας ότι:
1. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 1.330 τμ. και όχι 2.700 τμ., όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα.
2. Με την απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου στις 30/1/2009 ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών για την αξιοποίηση του οικοπέδου και σε καμιά περίπτωση δεν ενέκρινε την σύναψη συμφωνίας ή οτιδήποτε άλλο που να δεσμεύει τα συμφέροντα του δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
3. Από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προβλέπεται η αξιοποίηση οικοπέδων με το σύστημα της «αντιπαροχής», με βάση συγκεκριμένες αδιάβλητες διαδικασίες, οι οποίες και τηρούνται ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, χωρίς την ταυτόχρονη δημιουργία «σκιών».
4. Κριτήριο για τη λήψη αυτής της απόφασης από τη δημοτική αρχή αποτέλεσε η δεδομένη δημοσιοοικονομική κατάσταση που καθιστά απαγορευτική οποιαδήποτε επένδυση από την πλευρά του δήμου στο συγκεκριμένο οικόπεδο, ώστε το όφελος να είναι ανάλογο της αντικειμενικής του αξίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από διετίας έχει υποβληθεί αίτημα για την αξιοποίηση με ΣΔΙΤ χωρίς να ικανοποιηθεί το αίτημα μας από την Πολιτεία.
5. Με τη αξιοποίηση ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αναμένεται εκτός των άλλων να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης (Parking) καθώς και κτηριακές εγκαταστάσεις για την στέγαση υπηρεσιών κλπ. Φυσικά ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός θα τελέσει υπό την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου που θα έχει και τον τελικό λόγο σε όλες τις διαδικασίες.
Κατά συνέπεια για ακόμη μια φορά οι οπαδοί «της μιζέριας και της οπισθοδρόμησης» ενοχλήθηκαν από το γεγονός, ότι η Δημοτική μας Αρχή υλοποιεί ουσιαστικό έργο προς όφελος των πολιτών του Μεσολογγίου".