Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Οι θέσεις της Συνομοσπονδίας Αλιέων στο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ΚΑλΠ

Στην Θεσσαλονίκη, από 30/08/09 έως 01/09/09, οργανώθηκε από το ΥΠΑΑΤ συνέδριο με θέμα «Ε.Π Αλιείας 2007-2013 – Πράσινη Βίβλος για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ».
Εκ μέρους της Σ.Α.Ε συμμετείχαν ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε Δημήτρης Κοτσόργιος ,ο γραμματέας Θεόδωρος Παγώνης, καθώς επίσης και αντιπροσωπεία του Δ.Σ της ομοσπονδίας αλιευτικών συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε σχέση με το συνέδριο η Συνομοσπονδία κάνει τις εξής παρατηρήσεις:
· Η εισήγηση των υπηρεσιών του ΥΠΑΑ&Τ δεν εμπεριείχε καμία πρόταση σχετικά με τα ερωτήματα τις επιτροπής.
Η έλλειψη θέσεων οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής από το Υπουργείο και σαν συνέπεια της έλλειψης πολιτικής έχουμε την απουσία εθνικής αλιευτικής στρατηγικής. Ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε ανέφερε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να σωθεί η αλιεία είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης ικανής να προβεί σε ρίξεις με τις δομές εκείνες που στηρίζουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εις βάρους του περιβάλλοντος και της συντριπτικής πλειοψηφίας του κλάδου
· Καταδίκασε την πολιτική άρνησης της εφαρμογής νομιμότητας από το ΥΠΑΑ&Τ και το Υ.Ε.Ν.
· Κατήγγειλε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία που δεν έχουν κάνει τίποτα για την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον παρά τις δεσμεύσεις της χώρας μας από τη σύμβαση της Βαρκελώνης, την σύμβαση 93/626/ΕΟΚ και την οδηγία 56/2008/ΕΟΚ.
Όσον αφορά τα 5 σημεία της ΚΑλΠ ο πρόεδρος τοποθετήθηκε ως εξής:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της ΚΑλΠ είναι η ουσιαστική εμπλοκή στη διαδικασία της χάραξης της καθώς επίσης και η ύπαρξη διαφάνειας στην επιστημονική γνώση και στις δομές που ελέγχουν την εφαρμογή της.
Επίσης τονίστηκε το σαθρό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ΚΑλΠ εξαιτίας της λαθεμένης προσέγγισης της αλιευτικής ικανότητας του στόλου με βάση τη χωρητικότητα και την ιπποδύναμη.
Διαφώνησε με τα μεταβιβάσιμα αλιευτικά δικαιώματα γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εμβολιστεί η κοινωνική βάση της αλιείας και θα συγκεντρωθούν αυξημένες αλιευτικές δυνατότητες σε λίγους.
Ως προς τους πολιτικούς στόχους της ΚΑλΠ ανέφερε ότι δεν μπορέσουν να είναι άλλοι εκτός από πολιτικούς στόχους κοινωνικά δίκαιους και φιλικά προσκείμενους στο φυσικό περιβάλλον.
Ζήτησε την ουσιαστική συμμετοχή των φορέων στη χάραξη της πολιτικής και τη δημιουργία ευρωπαϊκών δομών με την συμμετοχή θεσμικών οργανώσεων με αιρετές διοικήσεις και όχι διορισμένου με πολιτικές συντεχνιακές συμφωνίες.
Τέλος κάλεσε τους ψαράδες να καταδικάσουν την πολιτική εκείνη που τόσα χρόνια τους καταδίκασε στο μαρασμό και την εξαθλίωση εξυπηρετώντας υμετέρους.