Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Μια διαφορετική προσέγγιση της Ελληνικής ποδοσφαιρικής ..πραγματικότητας!!!

"Κορυφαίο!!!"

Ευχαριστούμε τον αναγνώστη που μας έστειλε αυτή την "πραγματικότητα" για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ