Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Ανοιχτή επιστολή του μεγαλομετόχου της "Μαρίνα Μεσολογγίου Α.Ε." Γιάννη Αγγελόπουλου"Απαντητική δημόσια επιστολή στον κ. Μέννεν και στους περί αυτόν συντηρούντων την παρανομία εις βάρος μου και του Δήμου Μεσολογγίου:

Σε απάντηση της επιστολής (διαβάστε εδώ) δια του τύπου, του κ. Mέννεν μονίμου Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε.από της σύστασης (2008) προκαλούμαι να δηλώσω τα πιο κάτω: 

1.- Τον Ιούνιο του 2012 έληγε η θητεία του Δ.Σ. που εξελέγη το 2010 και στο διάστημα αυτό ήμουν μέλος του. Είχα αναλάβει την τροποποίηση χωροθέτησης του έργου, την οποία έφερα εις πέρας την 18-4-2012 με την δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 

Από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Απρίλιο του 2013 η εταιρία διοικείτο από προσωρινές διοικήσεις διορισμένες από το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, επειδή ο κ. Mennen ποτέ δεν έκανε τον Ιούνιο του 2012 Γενική Συνέλευση για νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως όφειλε. 

Προέκυψε λοιπόν Διοικητικό συμβούλιο τον Απρίλιο του 2013 με σύνθεση τους: Mέννεν Π., Καλιαμπάκο Κ. και Μπλάγκα Νικ.Σημειώνω ότι η πρόταση του Λιμενικού Ταμείου και εμού ήταν να συμμετέχουν και οι τρεις μέτοχοι στο Δ.Σ. της εταιρίας, ο κ. Καλιαμπάκος Κ. όμως, εκπροσωπώντας το Λιμενικό Ταμείο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την παραβίασε και πρότεινε την πιο πάνω σύνθεση. Φυσικά με το αζημίωτο διότι κατά την θητεία του (Απρίλιος 2012, έως Μάιος 2014) αμείφθηκε παρανόμως τόσο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μαρίνας όσο και για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετική μηνυτήρια αναφορά εκκρεμεί. Ως δεύτερο παραβατικό βήμα σημειώνω την εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων στο κ. Μέννεν, με την πρώτη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκχωρώντας επί της ουσίας, τα συμφέροντα του Λιμενικού Ταμείου που εκτός από μέτοχος στην εταιρεία είναι και ελεγχτικό όργανο σε ένα και μόνο μέτοχο. 

Τον Δεκέμβριο του 2013 η εταιρία υπέγραψε με την Υπουργό Τουρισμού σύμβαση παραχώρησης που προβλέπει να κατασκευάσει η εταιρία έργα που ορίζει η Υπουργική Απόφαση της 18-4-2012 αλλά και η ίδια η σύμβαση. 

Απ’ αυτά τα έργα δεν έγινε τίποτα!!! Οτιδήποτε δείτε στο χώρο της Μαρίνας κατασκευάστηκε από την εργοληπτική μου επιχείρηση από το 2009 έως την αρχή του 2012. 

Για να κατασκευασθούν τα έργα χρειάζονται άδεια οικοδομής για τα χερσαία έργα και υπήρχε διότι εγώ ως πολιτικός μηχανικός μερίμνησα να εκδωθεί, αλλά και άδεια από την αρμόδια αρχή για τα λιμενικά έργα. Ο κ. Mennen ουδέποτε μερίμνησε ως όφειλε να εκδωθεί, ουδέποτε μερίμνησε για την αποστολή των μελετών που εκπόνησα, στο Υπουργείο Τουρισμού από της υπογραφής της σύμβασης τροποποίησης χωροθέτησης το Δεκέμβριο του 2013.

Τοιουτοτρόπως η Μαρίνα λειτουργεί παρανόμως από τον Δεκέμβριο του 2013 που υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης έως σήμερα με ευθύνη του κ. Μέννεν αλλά και του Λιμενικού Ταμείου ως συμμετέχοντος στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και ως ασκούντος τον έλεγχο.

Ο κ. Μέννεν ισχυρίζεται ότι όρισε ειδικούς να εργάζονται για τις άδειες. Γνωρίζω και πρέπει να αναγνωρίσω ότι ο κ. Έριχ Βαν Χαμ, σήμερα υπάλληλος στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφ. Δυτικής Ελλάδος (πρώην Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας) και Ολλανδός υπήκοος συνέταξε περιβαλλοντική μελέτη, κατετέθη στο Υπουργείο και επεστράφη ως μη συμβατή με την τροποποίηση χωροθέτησης. Έκτοτε δεν διορθώθηκε και δεν επανακατατέθη η περιβαλλοντική μελέτη στο Υπουργείο, παρ’ όλο που ο Ολλανδός κ. Έριχ Βαν Χαμ πληρώθηκε για την δουλειά του χωρίς να εκδώσει παραστατικό είσπραξης. Το ποσό ήταν 5.500 € περίπου. Και για να ακριβολογώ, για τον ίδιο υπάρχει εγγραφή στα βιβλία της εταιρίας και εμφανίζεται ως εργάτης με πληρωμένο και το Ι.Κ.Α. Στην προαναφερθείσα μηνυτήρια αναφορά υπάρχει το γεγονός. Επί διοικήσεως της εταιρείας των 3 αντιδημάρχων Καρβέλη Σπύρου, Διαμαντόπουλου Σπύρου και Γιαννόπουλου Κωνσταντίνου ορίστηκα να διεκπεραιώσω την υποβολή και έγκριση των μελετών και την ακόλουθη άδεια λειτουργίας. Επισκέφθηκα το Υπουργείο Τουρισμού 2 φορές και ενημέρωσα τους 3 αντιδημάρχους ότι πρέπει να διορθωθεί η περιβαλλοντική μελέτη. Επισκέφθηκα στη πρώην Νομαρχία Αιτ/νίας το μελετητή κ. Έριχ Βαν Χαμ, ο οποίος μου είπε ότι δεν έχει την μελέτη διότι την παρέδωσε στον κ. Μέννεν. Ο κ. Μέννεν απουσίαζε στην Ολλανδία, οι τρεις Αντιδήμαρχοι δεν είχαν μελέτη στην εταιρεία, ο μελετητής πληρώθηκε, η περιβαλλοντική μελέτη ποτέ δεν διορθώθηκε και ποτέ δεν μου παραδώθηκε υπογεγραμένη ώστε να υποβληθεί Υπουργείο Τουρισμού Τουρισμού προς έγκριση. 

2.- Σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πράγματι αρνήθηκα, ερωτώ: 

α) Πώς να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να έχουν εγκριθεί οι ισολογισμοί 4 ετών ήτοι 2011, 2012, 2013 και 2014. 

β) Πώς να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όταν ζητάω τα παραστατικά στοιχεία της εταιρίας προ της συζήτησης των Γενικών Συνελεύσεων ως ορίζει ο νόμος και δεν μου τα δίδουν.

Δεν πρέπει να γνωρίζω την οικονομική κατάσταση της εταιρίας και έπειτα να αποφασίσω αν θα συμμετάσχω στην αύξηση; 

Δεν μου δίνουν ο κ. Mennen αλλά και οι τρεις Αντιδήμαρχοι Μεσολογγίου (Καρβέλης, Διαμαντόπουλος, Γιαννόπουλος) και κυρίως ο Δήμαρχος Μεσολογγίου κ. Καραπάνος, τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας.

Υπήρξε τον Ιούλιο του 2015 με πρόεδρο της εταιρείας και Δήμαρχο Μεσολογγίου τον κ. Καραπάνο δικαστική απόφαση που διέτασσε να λάβω τα οικονομικά στοιχεία του 2013, 2014 και του α’ εξαμήνου του 2015. Την παραβίασαν οι κ.κ. Mennen και Καραπάνος. Σχετική μήνυση κατά των προαναφερθέντων εκκρεμεί για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Με βάση τα πιο πάνω περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αντιλαμβάνεσθε την συμπαιγνία του εκπροσώπου και θεματοφύλακα του Λιμενικού Ταμείου κ. Καραπάνου αλλά και του κ. Mennen.

Ο κ. Καραπάνος ως θεματοφύλακας των συμφερόντων του Λιμενικού Ταμείου ενδιαφέρεται για την οικονομική θέση της εταιρείας; 

Ζήτησε ποτέ για λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου την οικονομική εικόνα της εταιρείας;

Γιατί εκχώρησε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, όπως και οι προηγούμενοι εκπρόσωποι του Λιμενικού Ταμείου κ.κ. Καλιαμπάκος Κ. και Λουκόπουλος Αλ. όλες της αρμοδιότητες διοίκησης της Μαρίνας στο κ. Μέννεν;

Αποψή μου είναι ότι δεν επιθυμούν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Επιθυμούν την ως έχει και σήμερα άνευ αδείας λειτουργία της επιχείρησης, εις βάρος των συμφερόντων της πόλης και εμού.

Εξ άλλου στην όλη διαδικασία λειτουργίας της επιχείρησης ο κ. Καραπάνος αμείβεται με 1.000 € μηνιαίως, ο κ. Mennen με 2.500 € μηνιαίως πλέον των εξόδων μετάβασης και επιστροφής στην κατοικία του στο Amsterdam παρόλο που ο νόμος ορίζει ότι ο Διευθύνων σύμβουλος πρέπει να έχει έδρα την έδρα της εταιρίας. Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής από και προς το Αμστερντάμ, τόπο κατοικίας του κ. Μέννεν ψηφίστηκε από τον Δήμαρχο Μεσολογγίου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Μάιο του 2015. Μέχρι τότε ο κ. Μέννεν πηγαινοερχόνταν στο Αμστερντάμ και παρανόμως χρέωνε την εταιρεία. Τέτοια τιμολόγια, εκτός των άλλων, εταιρείας του κ. Μέννεν βρήκε το ΣΔΟΕ και η ΔΟΥ Αγρινίου και καταλόγισε δυσβάστακτα πρόστιμα!!! Ο κ. Καραπάνος πρό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τον Μάιο του 2015 είχε ενημερωθεί από εμέ για τις πράξεις του κ. Μέννεν. Είχε πάρει επίσης και ρητή διαβεβαίωση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 16.4.2015 από τον κ. Μέννεν ότι θα βάλει στην εταιρεία 500.000 Ευρώ. Αντί αυτού ο κ. Μέννεν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 15.5.2015 δηλώνει ότι επίκεινται Grexit, δεν ρισκάρει τα χρήματά του και δεν βάζει τα 500.000 Ευρώ. Αμέσως μετά ο κ. Καραπάνος ως θεματοφύλακας του Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Μεσολογγίου προτείνει την γνωστή σύνθεση Μέννεν- Καραπάνος-Βλάχος υπερψηφίζεται από τον ίδιο και τον κ. Μέννεν μειοψηφούντος εμού που πρότεινα το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρίνας να απαρτίζουν πρόσωπα από το Δήμο Μεσολογγίου.       

3.- Στην επόμενη παράγραφο της δημόσιας αποστολής του κ. Μέννεν αλλά και στις επόμενες παραγράφους που αφορούν τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Κατσούλη, Μουρκούση και Τέγα θα αποφύγω να απαντήσω διότι δεν ζήτησα και δεν έχω την σύμφωνη γνώμη τους. 

4.- Ακολουθώντας την καλή συνεννόηση όπως γράφει ο κ. Mennen μέχρι σήμερα στο Υπουργείο Τουρισμού σας απαντώ κ. Μέννεν δεν έχετε καταθέσει ούτε αίτηση. Η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εκδίδεται από το Υπουργείο Τουρισμού και όπως το ίδιο δηλώνει με το από 4-3-2016 έγγραφό του απευθυνόμενο μεταξύ άλλων και στο Δήμαρχο Μεσολογγίου, στο Λιμενικό Ταμείο, αλλά και στην Μαρίνα, το μόνο που κατετέθη είναι η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για νέα τροποποίηση χωροθέτησης. 

5.- Σχετικά με τους ισολογισμούς των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014 ο κ. Mennen πάλι ψεύδεται.

Τους ισολογισμούς ψηφίζει το Δ.Σ. της εταιρίας και τις προωθεί στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Πάντα ο κ. Mennen ως Διευθ. Σύμβουλος υπέγραφε τους ισολογισμούς και πάντα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τους ενέκρινε. Σχετικά έγγραφα τόσο από μένα, όσο και από το ΓΕΜΗ αλλά και την Διεύθυνση Εμπορίου (πρώην Νομ. Αιτ/νίας) είναι στη διάθεσή σας.6.- Εξακολουθεί να ψεύδεται ο κ. Mennen σχετικά με του ορκωτούς λογιστές διότι: 

α. Για τα έτη 2009 έως 2012 (4 έτη) τους ορκωτούς λογιστές, διόρισε η Διοίκηση της Μαρίνας (Mennen – Καλιαμπάκος – Μπλάγκας). Το κόστος του ελέγχου ήταν 12.000 €. Σ’ αυτό το σημείο επισημαίνω ότι ο κ. Mennen λέει ότι ενέκρινε τους ισολογισμούς και μόλις πιο πάνω στη δημόσια επιστολή του λέει ότι δεν τους ενέκρινε!!! Για την ιστορία το γραφείο των ορκωτών λογιστών στην Πάτρα εργαζόμενη ήταν η κ. Παλιούρα Γεωργία, πρώην υπάλληλος της πρώην Α.Τ.Ε. η οποία ήταν προτεινόμενη για το Δ.Σ. της εταιρίας τον Δεκέμβριο του 2012 από τον κ. Mennen για ορισμό προσωρινής διοίκησης από το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου.

β. Για τα έτη 2013 και 2014 τους ορκωτούς λογιστές διόρισε η διοίκηση των τριών Αντιδημάρχων Μεσολογγίου (Καρβέλης – Διαμαντόπουλος – Γιαννόπουλος) τον Φεβρουάριο του 2015. Σημειώνω ότι η Γενική Συνέλευση τον Φεβρουάριο του 2015 απεφάσισε να ελεγχθεί η Μαρίνα από το 2009 έως και το 2014. Την απόφαση αυτή ορθώς δέχθηκε και το Δ.Σ. της εταιρίας υπό των τριών Αντιδημάρχων με απόφασή του. Την επόμενη μέρα με νέα απόφαση των Αντιδημάρχων και παραβιάζοντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που προανέφερα διορίσθηκαν ορκωτοί λογιστές από γραφείο των Αθηνών με το όνομα ΣΟΛ για να ελέγξουν την εταιρία για 2 χρόνια (2013 και 2014) και όχι από το 2009 έως το 2014 όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.Το κόστος για τον έλεγχο των 2 ετών 2013 και 2014 ανήλθε για την εταιρία σε 25.000 €!!! Από σύμπτωση φαντάζομαι, το ίδιο γραφείο των ορκωτών λογιστών, την ίδια εποχή άσκησε έλεγχο στο Λιμενικό Ταμείο που τότε προέδρευε ο Δήμαρχος κ. Καραπάνος. Το Λιμενικό Ταμείο δεν γνωρίζω πόσα πλήρωσε.

Στο σημείο αυτό ο πλέον αδαής και γνωρίζων ελάχιστα περί της Μαρίνας θα ερωτηθεί.

α) Ο κ. Mennen από τη μία «αμαρτάνει για το παιδί του» και εγκρίνει τους ισολογισμούς μετά από έλεγχο των ορκωτών λογιστών για το καλό της εταιρίας, από την άλλη δηλώνει ότι έλειπαν τεράστια χρηματικά ποσά;

β)Oι ορκωτοί που ο ίδιος ο κ. Μέννεν επέλεξε μαζί με τους Αντιδημάρχους για τα έτη 2013 και 2014 και μαζί με τον κ. Καλιαμπάκο για τα έτη 2009 έως 2012 δεν βρήκαν τα μεγάλα χρηματικά ποσά που λείπουν ή και αυτοί «εμάρτησαν για το παιδί τους»;

Εγώ θα πω ότι τους διέφυγαν τα εικονικά τιμολόγια που διοχέτευσε ο κ. Mennen στην εταιρία και τα οποία κατήγγειλα, ποσού 215.000 € Α.Φ.Μ. και από εταιρεία του ιδίου που έκλεισε το 2007!!! 7.- Δηλώνει ο κ. Mennen ότι υπάρχει πρόστιμο 800.000 € κατά πλειοψηφία οφείλεται σε καταγγελία μου.

Δηλώνω λοιπόν ότι: 

α) Οι απαιτήσεις της Δ.Ο.Υ. απέναντι στην εταιρία δεν είναι 800.000 € αλλά 1.050.000 € !!! Η καταγγελία μου αφορούσε εικονικά τιμολόγια ποσού 215.000 Ευρώ, ήτοι πρόστιμα 430.000 Ευρώ. Τα υπόλοιπα 620.000 Ευρώ τι είναι;

β) Τα πρόστιμα δεν καταλογίζονται λόγω της καταγγελίας μου αλλά λόγω του ελέγχου των φορολογικών υπηρεσιών.

γ) Η εταιρία του κ. Mennen που εξέδωσε τα τιμολόγια έχει κλείσει από το έτος 2007. Τα τιμολόγια που εξέδωσε η εταιρία του κ. Mennen και βρήκαν οι αρμόδιες αρχές ήταν τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2013. Και αν δεχθεί κάποιος ότι εγώ παραλάμβανα αγαθά το 2013 πώς τα παραλάμβανα αφού διοίκηση ήταν οι κ.κ. Mennen Π. και Καλιαμπάκoς Κ.; 

Όσον αφορά τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών που διόρισε ο ίδιος ο κ. Μέννεν με τον κ. Καλιαμπάκο και οι τρείς Αντιδήμαρχοι Μεσολογγίου αναφέρθηκα πιο πάνω. 

Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία του κ. Mennen για τις απειλές που εκτοξεύει εναντίον μου και τον καλώ να επιστρέψει τα χρήματα που λείπουν από την εταιρία 

Όπως: α) Παράνομες αμοιβές μελών Δ.Σ. 

β) Έξοδα ταξιδίων του ιδίου 

γ) Παράνομες πληρωμές σε δικηγόρους

δ) Παράνομες αμοιβές για παραστάσεις μελών Δ.Σ. 

ε) Είσπραξη συμφωνητικών χωρίς έκδοση 

αποδείξεων

στ) Είσπραξη επισκευής σκάφους χωρίς απόδειξη

ζ) Διανυκτερεύσεις στον Ισθμό της Κορίνθου και στη Λευκάδα

η) Βενζίνη χωρίς η εταιρεία να διαθέτει βενζινομηχανή

και πολλά άλλα που αναφέρω στην μηνυτήρια αναφορά μου η οποία εκκρεμεί.

Καλώ επίσης όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να πάνε στη Μαρίνα και να δουν έστω και μία υπογραφή μου για παραλαβή υλικών για λογαριασμό της Μαρίνας. 

Τους καλώ επίσης να με επισκεφτούν, να μου τηλεφωνήσουν, να με βρουν στο δρόμο και να τους εξηγήσω οτιδήποτε. 

Κυρίως όμως να τους επιδείξω έγγραφα με τα οποία ενημερώνω το Λιμενικό Ταμείο για την παράνομη δραστηριότητα του κ. Mennen. 

Δυστυχώς, το Λιμενικό Ταμείο για λόγους που δεν κατανοώ τάχθηκαν με το πρόβλημα και όχι με το έργο, όπως δε πολλοί γνωρίζουν προσωπικά το έργο εμπνεύστηκα, το μελέτησα, το κατασκεύασα ως εδώ που φαίνεται και είμαι ακόμη απλήρωτος. 

Το Λιμενικό Ταμείο και ο κ. Mennen οργανωμένα και με τακτικισμό με εξωστράκισαν από το 2012 αφού πρώτα τακτοποίησα το φλέγον ζήτημα της τροποποίησης χωροθέτησης. 

Με ισολογισμούς 700.000 € ετησίως δεν επιτρέπεται το Λιμενικό Ταμείο και εγώ ως μέτοχοι να μην έχουμε πάρει μέρισμα έστω και ένα ευρώ ενώ οι δικηγόροι και ταυτόχρονα διαπλεκόμενοι με το Λιμενικό Ταμείο και το Δήμο να έχουν εισπράξει περίπου 250.000 € για διάστημα τριών ετών, πέραν των αντιμισθιών του Δ.Σ. νομίμων και παρανόμων. 

Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά και για όποιον δεν γνωρίζει, δεν θα παραδώσω την επιχείρηση ως Ολλανδική αποικία του 18ου αιώνα. 

Ιωάννης Γ.Αγγελόπουλος"