Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημερωτική εκστρατεία του δήμου Αγρινίου για τα αδέσποτα


Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών, αλλά και της δημοτικής αρχής, σχετικά με τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς, επιμελήθηκε και δημοσιοποιεί ενημερωτικό  φυλλάδιο, το οποίο θα διανεμηθεί σε κεντρικά σημεία και στα σχολεία της πόλης.
Ειδικότερα, το ενημερωτικό φυλλάδιο δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια:
  • ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε να αντιμετωπίζουν τα ζώα με τον προσήκοντα σεβασμό και εκτίμηση, όπως αρμόζει σε κάθε νοήμον και συναισθανόμενο ον, και με απώτερο κι ουσιαστικό στόχο την αλλαγή στην αντίληψη, νοοτροπία, κουλτούρα και συμπεριφορά όλων απέναντι σε αυτά καθώς και
  • αντιμετώπισης και χειρισμού των αδέσποτων ζώων και της ανάπτυξης μιας φιλικής συνείδησης προς το αδέσποτο και το περιβάλλον του.
Στο φυλλάδιο περιγράφονται οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για τα ζώα συντροφιάς, αναφορικά με την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, και δίδονται συγκεκριμένες πληροφορίες για θέματα όπως οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών για τη σήμανση, το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, τη στείρωση, την υιοθεσία, την εκπαίδευση, αλλά και για τις διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται στην περίπτωση μη τήρησης τους.
Επίσης περιλαμβάνει στοιχεία της συμπεριφοράς του σκύλου που υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε έναν αδέσποτο σκύλο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Ν. 4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το νόμο Ν. 4235/2014, “ζώο συντροφιάς θεωρείται κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη των ποιμνίων, τη φύλαξη των χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας ”.
‘’Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή του συνοδού του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη ή τον έλεγχο ιδιοκτήτη ή συνοδού. Οι σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιμνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης καθώς οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα.’
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4039/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4235/2014, «ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς έχει την υποχρέωση να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του». Η παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω Νόμων επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.
Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, ο Δήμος Αγρινίου καλεί όλους τους δημότες ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που ταυτοποιήθηκαν ηλεκτρονικά να προσκομίσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά επί αποδείξει αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου. Πληροφορίες: Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 8:00-14:00 στα τηλ. 26413- 63454, 63538.
Επιπρόσθετα, και με δεδομένες τις ευρύτερες παραμέτρους του ζητήματος, ο Δήμος Αγρινίου υπογραμμίζει ότι η προστασία και η ευζωία τόσο των αδέσποτων όσο και των δεσποζόμενων ζώων, είναι προσπάθεια συλλογική στην οποία κάθε δημότης, φυσικά και με τη βοήθεια του Δήμου, μπορεί να συμβάλλει ενεργά.