Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 9 θέσεις εποχικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου


Από τη Διοίκηση του Γ. Ν. Αιτωλ/νίας- Ν. Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετικές εγκρίσεις του ΑΣΕΠ θα προσληφθεί για τις ανάγκες της Φύλαξης και τις ανάγκες της Σίτισης στο Νοσοκομείο μας το παρακάτω προσωπικό:
1.       6  Άτομα ΥΕ Φύλακες-Νυχτοφύλακες
2.    3  Άτομα, ένας (1) ΔΕ Μαγείρων και δύο (2) ΥΕ Λαντζέρων-Τραπεζοκόμων και Διανομής Γευμάτων
για χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2020.
Οι αιτήσεις για μεν την Φύλαξη αρχίζουν από 21/02/2020 και λήγουν στις 03/03/2020 για δε την Σίτιση από 28/02/2020 έως 09/03/2020.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2631360110 κα. Μαντέκα Βασιλική.