"Το σώμα σου μιλάει. Άκουσε το!" στο "Τρικούπειο" την Κυριακή 21/12