Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

Στο επίκεντρο του 2ου Φόρουμ της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κεντρικός ομιλητής ο Απ. Κατσιφάρας στα Ιωάννινα 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η σημασία που έχει για τις Περιφέρειες και τους Δήμους βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του 2ου Φόρουμ της Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR), που διεξάγεται σήμερα και αύριο 11-12 Μαΐου στα Ιωάννινα.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατική-Ιόνιο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), Απόστολος Κατσιφάρας, θα είναι κεντρικός ομιλητής με θέμα «Η τοπική και περιφερειακή προοπτική στις προκλήσεις της EUSAIR», και συμμετέχει εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), τη θεσμική συνέλευση των εκπροσώπων των Τοπικών και των Περιφερειακών Αρχών από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, και τον Πρόεδρό της Μάρκου Μάρκουλα.Το Φόρουμ, που συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Δημοκρατία, καθώς η Ελλάδα από τον περασμένο Μάιο μοιράζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εκ περιτροπής προεδρία της Στρατηγικής EUSAIR, θα συμβάλει σημαντικά ώστε να καθορισθεί η μελλοντική πορεία της εφαρμογής της Στρατηγικής.
Συγκεκριμένα, κατά τη σημερινή ημέρα του Φόρουμ θα υπάρξει εστίαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στην υλοποίηση της EUSAIR, ενώ αύριο θα εστιάσει στη Γαλάζια Ανάπτυξη.
Υπουργοί από τις οκτώ χώρες της EUSAIR, Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, εκπρόσωποι του συστήματος διακυβέρνησης της EUSAIR και άλλων μακροπεριφερειακών στρατηγικών και αρχές υπεύθυνες για τη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ, θα είναι μεταξύ των ομιλητών του Forum.

Η Διαπεριφερειακή Ομάδα «Αδριατική-Ιόνιο» της ΕτΠ
Η Διαπεριφερειακή Ομάδα «Αδριατική-Ιόνιο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2013 με σκοπό να συμβάλλει στην διαμόρφωση και υλοποίηση της EUSAIR, προωθώντας τη φωνή των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών .
Η Ομάδα συμμετέχει στο Συμβούλιο Διακυβέρνησης της EUSAIR εκπροσωπώντας της ΕτΠ σε αυτό, και συνεργάζεται με θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, δικτύα και φόρουμ της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου και με τις αρχές των οκτώ χωρών (εντός και εκτός της ΕΕ) που συμμετέχουν στη Στρατηγική EUSAIR, µε κύριο στόχο την προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και την καλύτερη συμμετοχή των πολιτών.
Την Ομάδα απαρτίζουν 54 μέλη της ΕτΠ (37 μόνιμα μέλη και 17 αναπληρωματικά).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.
Συστάθηκε το 1994 βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, με αποστολή να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και την ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες.

Τόσο τα 350 τακτικά όσο και τα 350 αναπληρωματικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πρέπει να έχουν εκλεγεί ή να λογοδοτούν πολιτικά σε μια αιρετή συνέλευση της περιφέρειας ή του δήμου προέλευσής τους.