Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Όλη η προκήρυξη του 7ου Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού του ομίλου "Κ. Χατζόπουλος"


Ο Φιλολογικός και Λογοτεχνικός Όμιλος Αγρινίου ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ προκηρύσσει
τον 7o Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό, στη μνήμη του Αγρινιώτη λογοτέχνη Πέτρου Δήμα (1917-2005) /εκατό χρόνια από τη γέννησή, του με τους εξής όρους:
Θα απονεμηθούν τρία Bραβεία συνοδευόμενα από χρηματικά έπαθλα των 400, 300 και 200 ευρώ και τρεις Έπαινοι συνοδευόμενοι από αναμνηστικές πλακέτες. 
Το θέμα και η στιχουργική μορφή είναι ελεύθερα, κατά την προτίμηση του συμμετέχοντος. 
Τα ποιήματα, θα κριθούν από τρεις (3) κριτές: δύο καθ’ ύλην αρμοδίους καθηγητές Πανεπιστημίου και έναν αναγνωρισμένο κριτικό-ιστορικό λογοτεχνίας. 
Τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής ανακοινώνονται με τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος. Το ποίημα, το οποίο πρέπει να είναι αδημοσίευτο και να μην υπερβαίνει τους τριάντα (30) στίχους, θα σταλεί σε τέσσερα (4) πληκτρολογημένα αντίτυπα με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Φιλολογικός και Λογοτεχνικός Όμιλος ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ οδός Παναγοπούλου 1 (B’ όροφος)–Τ.Κ. 301 32 ΑΓΡΙΝΙΟ, 
με την ένδειξη : Κυρία Β. Μαραγιάννη,  Για τον 7o Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό.
Το ποίημα θα υπογράφεται – και στα τέσσερα αντίτυπα – με ψευδώνυμο.
Σε μικρότερο φάκελο, καλά κλεισμένο, θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, τηλέφωνο, e-mail) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, o οποίος πρέπει να επισυνάψει στην επιστολή απόδειξη καταβολής 20 ευρώ (απαραίτητο ποσόν συμμετοχής) στον λογαριασμό GR 5801103030000030329619891 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τα βραβεία, τα χρηματικά έπαθλα και τα τιμητικά διπλώματα θα απονεμηθούν σε εδική τελετή στο Αγρίνιο (αρχές του 2018), στην οποία θα κληθούν να λάβουν μέρος όσοι διακριθούν, οι συμμετέχοντες, οι αρχές της πόλεις, οι κριτές και το ευρύτερο κοινό.
Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίσθηκε η 30η Σεπτεμβρίου 2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26410 - 52942 καθημερινά από 12.00 έως 13.00 και από 20.00 έως 21.00.