Τρίτη 9 Μαΐου 2017

Οι προτάσεις της ΝΔ για την συνταγματική αναθεώρηση

Με ανακοίνωσή της η ΔΗΜ.Τ.Ο. Μεσολογγίου της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει συνοπτικά τις προτάσεις του κόμματος για την συνταγματική αναθεώρηση.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Στα πλαίσια της «Συμφωνίας Αλήθειας» με τον Ελληνικό λαό, η νέα Ελλάδα που οραματιζόμαστε στη Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ένα νέο Σύνταγμα. Βασικός άξονας και στόχος του νέου Συντάγματος θα πρέπει να είναι ο καταστατικός εκσυγχρονισμός της χώρας για αναβάθμιση των θεσμών και ενίσχυση της συμβολής τους στην έξοδο από την κρίση. Ως Νέα Δημοκρατία έχουμε καταθέσει μια σειρά προτάσεων για τη δημιουργία ενός νέου Συντάγματος που θα διασφαλίζει :
1.  Την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα θητεία της Βουλής με κατάργηση της δυνατότητας προσχηματικών πολιτικών ελιγμών που κατατείνουν στην πρόωρη διάλυση της με επίκληση εθνικού θέματος ή λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα, για περαιτέρω ενίσχυση της κυβερνητικής σταθερότητας, προτείνεται πενταετής θητεία της Βουλής.2.  Την αναβάθμιση του κοινοβουλίου με εκσυγχρονισμό των νομοθετικών και ελεγκτικών διαδικασιών του και ενίσχυση του ρόλου των κοινοβουλευτικών μειοψηφιών.
3.  Τη δραστική περιστολή της δικαστικής προστασίας πολιτικών προσώπων με την αφαίρεση δικαστικών αρμοδιοτήτων από τη Βουλή και την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Επίσης, η βουλευτική ασυλία καλύπτει μόνο πολιτική δραστηριότητα των βουλευτών.
4.  Την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς να αλλάζει ο τρόπος εκλογής του και χωρίς η εκλογή του να σχετίζεται με τη διάλυση της Βουλής.
5.  Την αναπτυξιακή ώθηση με κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων με ασφαλές φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον και περαιτέρω προστασία της ιδιοκτησίας.
6.  Την ενίσχυση της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών.
7.  Την κατάργηση του μονοπωλίου της Ανώτατης Δημόσιας Εκπαίδευσης με ριζική τροποποίηση του άρθρου 16.
8.  Την απλούστερη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.
9.  Την κατάργηση περιττών και γραφειοκρατικών διατάξεων που δεν συνεισφέρουν στην ανθεκτικότητα και στην ευκρίνεια ενός σύγχρονου Συντάγματος.»