Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Δράσεις για την εδραίωση των πανεπιστημιακών τμημάτων στο Αγρίνιο από τον Σύνδεσμο Αιτωλοακαρνάνων Επιχειρηματιών

Μέσα από μία ουσιαστική και γόνιμη επικοινωνία μεταξύ των μελών του, πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αιτωλοακαρνάνων Επιχειρηματιών Ε.Ν.Α., τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, στο roof garden του Ξενοδοχείου MARPESSA, στο Αγρίνιο.

Αποτέλεσμα της εκτενούς και εξαιρετικά ενδιαφέρουσας συζήτησης ήταν η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων καθώς και η υιοθέτηση συγκεκριμένων και κοινά αποδεκτών δράσεων.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης εκτός των άλλων συζητήθηκαν η λειτουργικότητα και ο τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας του Συνδέσμου ως μέσο επικοινωνίας και προβολής των μελών του. Παράλληλα, συζητήθηκε ο τρόπος δράσης του Συνδέσμου για το φλέγον ζήτημα της υποβάθμισης της λειτουργίας και πιθανής κατάργησης ή μεταφοράς των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου.

Μέσα από μια ιδιαιτέρως εποικοδομητική συζήτηση, συμφωνήθηκαν τρόποι και κινήσεις από την πλευρά του Συνδέσμου, ώστε να δημιουργηθούν βάσεις για την εδραίωση των τμημάτων του Πανεπιστημίου.