Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Οι προτάσεις του καθηγητή της νομικής, Σπύρου Βλαχόπουλου στο 10ο Συνέδριο της ΝΔ, για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος (δεύτερος από δεξιά) 
ανάμεσα στους πρώην υπουργούς Χαράλαμπο Αθανασίου και Θεόδωρο Φορτσάκη 
στο πάνελ της εκδήλωσης «Αναθεώρηση Συντάγματος και Ανάπτυξη» στο 10ο Συνέδριο της ΝΔ
Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων στις εργασίες του 10ου Συνεδρίου της ΝΔ και συγκεκριμένα στην εκδήλωση με θέμα: «Αναθεώρηση του Συντάγματος και Ανάπτυξη» τις απόψεις του κατέθεσε ως βασικός εισηγητής, ο Μεσολογγίτης,  Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Βλαχόπουλος, ο οποίος έχει οριστεί από τον πρόεδρο της ΝΔ, Κ. Μητσοτάκη επικεφαλής του τομέα «Αξιοπιστία», στην προετοιμασία του προγράμματος του κόμματος.
Στην εισήγηση του ο κ. Βλαχόπουλος εισαγωγικά αναφέρθηκε σε  δυο μύθους σχετικά με το Σύνταγμα. Πρώτον: « Ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα και ότι η αναθεώρηση είναι πανάκεια» και δεύτερο:  «ότι πρέπει να ρυθμίζει τα πάντα», ενώ στο τέλος της εισήγησής του υπογράμμισε την αναγκαιότητα της εφαρμογής του, αναφέροντας τη ρήση του Ροΐδη: «Ενός νόμου έχουμε χρείαν: Του νόμου περί εφαρμογής των νόμων». 
Ως κύριες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Σύνταγμα  ο κ. Βλαχόπουλος πρότεινε:
                     Την άμεση εκλογή από το λαό του Προέδρου της Δημοκρατίας με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του
                     Την θέσπιση συνταγματικού δικαστηρίου για τον προληπτικό έλεγχο όλο των νομοθετημάτων
                     Την επιλογή της φυσικής ηγεσίας της Δικαιοσύνης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
                     Την Συνταγματική προστασία των επενδύσεων
Αναλυτικά ο κ. Βλαχόπουλος αφού επεσήμανε ότι θα πρέπει να αρθεί  η απαγόρευση αναθεώρησης του Συντάγματος, πριν την πάροδο πενταετίας από την προηγούμενη και να ισχύει μόνο για όσες διατάξεις έχουν αναθεωρηθεί (και όχι για το Σύνταγμα συνολικά) πρότεινε τις εξής βελτιωτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του πολιτεύματος:
                     Άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας (όχι αλλαγή του πολιτεύματος) και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του.
                     Ελάχιστο όριο προεκλογικής περιόδου και για τις βουλευτικές εκλογές και τα δημοψηφίσματα.
                     Δυσχέρανση της πρόωρης διάλυσης της Βουλής (μέσω της αυτοδιάλυσης για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας ώστε να γίνεται δημόσιος διάλογος και ο κάθε βουλευτής να αναλαμβάνει την ευθύνη του).
                     Λαϊκή πρωτοβουλία σημαντικού ποσοστού του εκλογικού σώματος για τη ψήφιση ή κατάργηση νόμου, με γνωμοδοτικό χαρακτήρα και τελική απόφαση της Βουλής.
                     Συγκεκριμενοποίηση της   ποινικής ευθύνης Υπουργών και βουλευτών  για τα υπουργικά αδικήματα που συνδέονται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων (π.χ. παράβαση καθήκοντος, απιστία) και όχι για όσα τελούνται επ’ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων (π.χ. δωροδοκία, πλαστογραφία), μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 86 έτσι ώστε να γίνει  αντιστροφή του σημερινού κανόνα, όπως στη Γερμανία και να μην απαιτείται άδεια, αλλά κατ’ εξαίρεση να μπορεί η Βουλή να μπλοκάρει τη διαδικασία όταν υποκρύπτεται πολιτική δίωξη. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Βλαχόπουλος στη λειτουργία της Δικαιοσύνης έτσι όπως αυτή απορρέει από το Σύνταγμα επισημαίνοντας ότι δημιουργείται πρόβλημα με τις οργανωτικές διατάξεις του Συντάγματος (κυβερνητικές πράξεις, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, νομοτεχνικές βελτιώσεις).
Υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την σύσταση  Συνταγματικού Δικαστηρίου, με μακρά θητεία των μελών του καθώς και  επιλογή από τον ΠτΔ, ύστερα από ακρόαση, συμβουλευτικού σώματος για ορισμένες κατηγορίες διαφορών (π.χ. εκλογικός νόμος), με σκοπό τον αποκλειστικό προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας.
Τέλος πρότεινε η επιλογή των ηγεσιών των ανωτάτων δικαστηρίων να γίνεται από ΠτΔ (κατόπιν διαβούλευσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων).

Σχετικά με τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές χαρακτήρισε λαϊκισμό την εναντίον τους πολεμική και πρότεινε την  αναθεώρηση του άρθρου 101 Α Συντ. Ώστε τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών να επιλέγονται από τον ΠτΔ (ύστερα από διαβούλευση με τους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους Προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων).
Σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα ο κ. Βλαχόπουλος πρότεινε:
                     την κατάργηση της ίδιας μεταχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων.
                     την Ενοποίηση των δύο άρθρων για τύπο και ραδιοτηλεόραση και προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες.
                     και τη Δυνατότητα χρήσης παράνομων αποδεικτικών μέσων για την απόδειξη της αθωότητας για σοβαρά εγκλήματα.
Για την  Οικονομία. τόνισε την αναγκαιότητα θέσπισης  Νομικού πλαισίου  για ιδιωτικοποιήσεις καθώς όπως είπε "Το Σύνταγμά μας ίσως το μόνο στον κόσμο που μιλάει για κρατικοποιήσεις" επίσης πρότεινε την "Φορολόγηση της περιουσίας μόνον εφόσον αποκτάται εισόδημα από αυτήν" ενώ για την προστασία των επενδύσεων πρότεινε την πρόβλεψη ψήφισης, με την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, νόμου για την προστασία των επενδύσεων με αυξημένη τυπική ισχύ (μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με αναθεώρηση του Συντάγματος).
 Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του ο κ. Βλαχόπουλος χαρακτήρισε:  "Το Σύνταγμα του 1975, ένα από τα πιο επιτυχημένα της εποχής. Ένα από τα λίγα που έκανε λόγο τότε για προστασία του περιβάλλοντος" ενώ επεσήμανε "ότι πάσχει από τη μη τήρησή του" για να καταλήξει με τη φράση του  Ροΐδης: «Ενός νόμου έχουμε χρείαν: Του νόμου περί εφαρμογής των νόμων».