Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

28 μεγάλες σακούλες σκουπίδια από την παραλία της Τουρλίδας "μάζεψαν" συμβολικά οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας


Στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τους εργαζόμενούς της από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού ΠΔΕ και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, καθαρίζοντας την παραλία της Τουρλίδας στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.
Η δράση καθαριότητας είχε σαν αποτέλεσμα τη συλλογή απορριμμάτων από την παραλία (συνολικά 28 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων) και στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά τη συμμετοχή και τον συντονισμό των δράσεων που υλοποιούνται κάθε χρόνο στην περιοχή μας στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Εκστρατείας «Let’s Do It Greece», είναι να αποτελέσει την αρχή μίας νέας αντίληψης της έννοιας «προστασία του περιβάλλοντος», αλλά και μία προσπάθεια να βρεθεί η Περιφέρεια και οι άνθρωποί της στο «πεδίο δράσης», δίπλα και απέναντι στα προβλήματα της φύσης και των πολιτών.
Εθελοντικά στη δράση που έγινε την Τετάρτη 11 Μαΐου συμμετείχαν οι υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού ΠΔΕ, εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, με την συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ν. Υφαντή και με τη συμπαράσταση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά.

Συγκεκριμένα, καθαρίστηκε ένα χερσαίο τμήμα (λουρίδα) της παραλίας της Τουρλίδας στο Μεσολόγγι (λιμνοθάλασσσα Κλείσοβας). Επιλέχτηκε η περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι προστατευμένη από διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες (Natura SCI/SPA, Ramsar, Εθνικό Πάρκο) και χρήζει ιδιαίτερης προστασίας και φροντίδας από κατοίκους και φορείς.
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού επιλέγεται από τους φορείς που συμμετέχουν στην περίοδο μεταξύ 6-15 Μαΐου κάθε έτους και καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να αναδείξει το σημαντικό πρόβλημα της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος με απορρίμματα και την άμεση ανάγκη για μια πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά απ’ όλους, με τον καθαρισμό μιας κοντινής παραλίας, όχθης ποταμού ή λίμνης, τμήματος του βυθού, δάσους, πάρκου ή όπου υπάρχουν σκουπίδια στη γειτονιά μας.

Η πρωτοβουλία στη χώρα μας συντονίζεται από τη HELMEPA για τρίτη χρονιά. Το 2015 η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες Ευρωπαϊκές χώρες σε συμμετοχή, με περισσότερους από 12.500 εθελοντές, οι  οποίοι σε 270 εθελοντικές δράσεις, καθάρισαν συνολική έκταση 250 χιλιομέτρων και συνέλλεξαν 27 τόνους απορριμμάτων! Επτά τόνοι ανακυκλώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.).