Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Στην Ευαγ. Παπαγοδήμου η αντιδημαρχία "καθημερινότητας" του δήμου Μεσολογγίου;

Νεώτερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση της δημοτικής αρχής του Μεσολογγίου φέρουν τον δήμαρχο, Νίκο Καραπάνο να "σπάει" την αντιδημαρχία Ποιότητας Ζωής και να αναθέτει τον τομέα της καθαριότητας τον κ. Ανδρέα Κότσαλο και της "καθημερινότητας" στην κυρίας Ευαγγελία Τσέλιου- Παναγοδήμου, στην οποία θα ανατεθούν και καθήκοντα της χωρικής αντιδημαρχίας Οινιαδών.
Τέλος καθήκοντα αντιδημάρχου θα ανατεθούν και πάλι στον κ. Παπαγιώτη Σταράμο που πέρα της χωρικής αντιδημαρχίας Αιτωλικού θα έχχει και την εποπτεία για την ΟΧΕ.