Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

Ποιες παρεμβάσεις ζητούν οι καταστηματάρχες των οδών Μουστακλή και Σταυροπούλου στο Μεσολόγγι

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου, συνεχίζοντας τις επαφές του με τους επιχειρηματίες της πόλης (όπως έκανε με τις επιχειρήσεις των οδών Ελεύθερων Πολιορκημένων και Λόρδου Βύρωνος), σε μια προσπάθεια να αφουγκραστεί τις ανάγκες τους και να συμβάλει στην ενίσχυση των εμπορικών τους επιχειρήσεων, πραγματοποίησε συνάντηση με το σύνολο των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται επί των οδών Σπ. Μουστακλή και Π. Σταυροπούλου.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν πενήντα τρεις εκ των επιχειρηματιών που λειτουργούν τα καταστήματά τους στις δύο ως άνω οδούς, προκειμένου να επιδοθούν σε μια ανοιχτή, γόνιμη συζήτηση, αναφορικά με το μέλλον του συγκεκριμένου δρόμου, σε συνάρτηση πάντα με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

Κατά την διαλεκτική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, κοινή διαπίστωση όλων των επιχειρηματιών ήταν ότι ο εν λόγω δρόμος αποτελεί τον πλέον μεγάλο εμπορικό άξονα της πόλης, γεγονός που διασφαλίζει η λειτουργία του ως δρόμου διπλής κατεύθυνσης και η ύπαρξη άφθονου χώρου για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων από τις επιχειρήσεις. Εν συνεχεία, άπαντες κατέθεσαν τις ανησυχίες τους, καθώς και τις προτάσεις τους, αναφορικά με το πως θα καταφέρει ο δρόμος να παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά, εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε.

Στο πλαίσιο αυτό η συντριπτική πλειοψηφία των παριστάμενων αποφάσισε την υποβολή μιας σειράς σχετικών προτάσεων προς τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, με κύριο εκφραστή τους τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Ι.Π. Μεσολογγίου, στην κατεύθυνση αναβάθμισης και βιώσιμης ανάπτυξης των δύο οδών.

Κατόπιν διαβούλευσης, οι υποβληθείσες προτάσεις αναλύονται ως ακολούθως:

1. Αυστηρή και συστηματική αστυνόμευση για την απρόσκοπτη εφαρμογή του μέτρου της εκ περιτροπής ανά μήνα στάθμευσης, καθώς και η τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.

2. Δεδομένης της εμπορικής χρήσης του δρόμου, αναγκαίος κρίνεται ο καθορισμός χώρων και ωραρίου φορτοεκφόρτωσης, προς βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής.

3. Διαβούλευση μεταξύ του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου, του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και των Αστικών Συγκοινωνιών Μεσολογγίου, προκειμένου να υπάρξει τροποποίηση των δρομολογίων των αστικών λεωφορείων, καθώς και η επί του πρακτέου μεταφορά της αφετηρίας τους στο ύψος του Δημαρχείου, ούτως ώστε επιτευχθεί ουσιαστική κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση.

4. Παύση της διέλευσης των πυροσβεστικών οχημάτων από την οδό Σπύρου Μουστακλή, που επιβαρύνει σημαντικά την βιώσιμη κινητικότητα επί της οδού. Εναλλακτικά, προτείνεται η χρήση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως για την πραγματοποίηση των δρομολογίων τους.

5. Άμεση αποκατάσταση του κακοτράχαλου οδοστρώματος. Καθιζήσεις, λακκούβες, πρόχειρα μπαλώματα, αυλακώσεις και κυματώσεις του οδοστρώματος βρίσκονται διάχυτες σε όλο το οδικό δίκτυο και χρήζουν άμεσης επιδιόρθωσης. Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω δρόμος θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα σχεδιασμού και λειτουργίας δεδομένου ότι αποτελεί την πρώτη λαμβάνουσα εικόνα του εισερχόμενου πληθυσμού ατόμων στην πόλη.

6. Εν όψει της επικείμενης ανάπλασης στον χώρο στάθμευσης πίσω από την πινακοθήκη, που εξυπηρετεί επί καθημερινής βάσης δεκάδες οχημάτων, κρίνεται επιβεβλημένη η δημιουργία νέου χώρου, ώστε να καθίσταται δυνατός ο περιορισμός της στάθμευσης παρά τις δύο προαναφερθείσες οδούς. Ενδεικτικά, υποδεικνύεται ο χώρος που έδρευαν τα παλιά ουρητήρια για τον σκοπό αυτόν.

7. Άμεση αποκατάσταση, συντήρηση και καθαρισμός των φρεατίων όμβριων υδάτων και σχαρών υδροσυλλογής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου κατά την συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Ιουνίου, αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει τις ως άνω προτάσεις των επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται επί των οδών Σπ. Μουστακλή και Π. Σταυροπούλου και να συνταχθεί στο πλευρό τους, ασκώντας πιέσεις προς τα αρμόδια μέσα για την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.