Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου


Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 12 Ιουνίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα της Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας, στο Μεσολόγγι το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 
«1. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης του 5ου Δημ. Σχολείου για τη δημιουργία 3ου ΚΔΑΠ γενικής αγωγής στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς’’ και εκδίκαση ένστασης του αναδόχου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ Έργα βελτίωσης οδοποιίας σε περιοχές επέκτασης σχεδίου  πόλεως ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
4. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου “ Σήμανση Υγροβιότοπων Μεσολογγίου-Αιτωλικού” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχή Βίγλα”  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΤΜ του έργου  ‘‘ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
7. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” σχετικά με έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου κλπ. (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
8. Έγκριση παραχώρησης τάφων στο κοιμητήριο του Αγ. Λαζάρου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
9. Προγραμματισμός εκδηλώσεων  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
10. Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
11. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).