Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Την επαναδημοπράτηση της Μαρίνας Μεσολογγίου ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ!

Την επαναδημοπράτηση της Μαρίνας Μεσολογγίου προτείνει ως λύση για την ολοκλήρωση του έργου, με ανακοίνωση της, η τοπική οργάνωση Μεσολογγίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση τονίζεται:

"Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα του τοπικού τύπου για το γνωστό θέμα της «Μαρίνας» που απασχολεί χρόνια τώρα την κοινωνία του Μεσολογγίου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα.

Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου παρακολουθεί στενά το θέμα και έχει ενημερώσει τόσο το Υπουργείο Τουρισμού που είναι αρμόδιο για την «Μαρίνα», όσο και κάθε άλλη εμπλεκόμενη Δημόσια Υπηρεσία, με αναλυτική επιστολή στην οποία περιγράφεται το πλήρες ιστορικό της υπόθεσης αναφορικά με την μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας «Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε.» έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι για το διάστημα που το Λιμενικό Ταμείο δεν είχε μετατραπεί σε Δημοτικό, διενεργήθηκε σε αυτό έλεγχος από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εντολής του Υπουργού. Η Μονάδα κατέληξε σε πόρισμα το οποίο διαβιβάσθηκε στην Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πορίσματος για την διερεύνηση ποινικών ή άλλων ευθυνών.

Με την ευκαιρία θέλουμε να δηλώσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θεωρούμε το έργο της Μαρίνας Μεσολογγίου, ως έργο πνοής για την πόλη μας και δεν πρόκειται να το αφήσουμε στην τύχη του.

Καλούμε δε τον Δήμο της Ι.Π. Μεσολογγίου, που εκτός των άλλων είναι και μέτοχος της ανωτέρω εταιρίας με ποσοστό 5%,, να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Ζητάμε να κηρυχθεί έκπτωτη η εταιρία «Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε.» και να επαναδημοπρατηθεί άμεσα το έργο."